A A+ A++

home > archief > aktief > jrg. 2008

AKTIEF, jrg. 2008

Aktief, jrg. 2008, nr. 1
"Over creationisme en de evolutietheorie" door Johan Braeckman (standpunt)*
"Darwin en het feminisme" interview met Griet Vandermassen, afgenomen door Bernard Desmet, Kelly Franceus en Gerlinda Swillen
"Een andere aanpak van het onderwijs" door Bob Paulus*
"Paulo Freire: een pedagoog van de derde wereld." Door Rafaël Grinsfeld (maître à penser)
"Oproep voor democratisch(er) onderwijs" door Bernard Desmet (boekenwurm)
"Ook structuurhervormingen behoren tot de staatshervorming" door Maxime Stroobant
"Een andere computer is mogelijk" door Han Soete en Bruno De Bondt
"Actief pluralisme en dialectiek" door Ludo Abicht
"Het ontstaan van de polyfonische muziek (14de en 15de eeuw)" door Jan J. Stacino
"De zevende muze" door Rudolf Gutwirth (film)
"Op zoek naar de socialistische roots van René De Clercq" door Jan J. Stacino (In het hart)
"Geschiedenis van mijn stadswijk" door Geert Goeman (boekenwurm)
"Kritisch verlicht de Verlichting verder uitwerken." door Bernard Desmet (boekenwurm)
"Dame met hondje" door Koen Dille (column)

Aktief, jrg. 2008, nr. 2
"Progressieven remmen bevrijdingsstrijd" door Gerlinda Swillen (standpunt)*
"Laten de intellectuelen de werkers in de steek?" interview met Ferre Wyckmans (LBC) en Bruno Verlaeckt (AC-ABVV)
"Leve de belastingen" door Eric Cabooter*
"Veel beloven, weinig geven" door Anke Hintjes
"Reflecties over het dominante discours aangaande roesmiddelen in onze maatschappij" door Tom Decorte
Kalender: een zo volledig mogelijk overzicht van de activiteiten die u de komende maanden van het Masereelfonds mag verwachten.
"Enkele bedenkingen over cultuur" door Luc Devoldere
"Het nationale museum van Douane en Accijnzen" door Bertje Gauwloos (in het hart)
"De genetische epistemologie-psychologie van Jean Piaget" door Rudolf Gutwirth (maître à penser)
"Dion en Aquincum, twee orgels uit de oudheid" door Jan Stacino
"De Zevende muze" door Rudolf Gutwirth (filmbesprekingen)
"Bedenkingen bij de verengelsing van het (hoger) onderwijs" door Hubert Van Lier
"Voor U gelezen" (boekbesprekingen)
"Pro" door Koen Dille (column)

Aktief, jrg. 2008, nr. 3
"Wat is een Olympische medaille feitelijk waard (standpunt)" door Bernard Desmet*
"Creatief denken over het Belgisch samenleven" interview met professor Philippe Van Parijs
"Eindelijk progressieve visies op de communautaire kwestie? Een gesprek tussen Gravensteen- en Vooruitgroep" interview met Karel Gacoms (Gravensteengroep) en Stijn Oosterlynck (Vooruitgroep)*
"Marktsocialisme" door Eric Cabooter
"Een vernieuwde sociale agenda van de Europese commissie" door Maxime Stroobant
Kalender: overzicht van de komende activiteiten
"Tegen evolutie en de duivel" door Stefaan Blancke
"Jingels in de jungle" door Jef Daleman
"Het engagement van een reiziger: Flora Tristan (1803-1844)" door Gerlinda Swillen (Maître à penser)
Lezers Schrijven
"Mirakel" door Koen Dille (column)

Aktief, jrg. 2008, nr 4
"Tegen de verzuring, het zoete verenigingsleven" door Bernard Desmet (standpunt)*
"Gezondheidzorg en commercie gaan absoluut niet samen" interview met professor Dirk Van Duppen
"Lezersbrief" door Rudolf Gutwirth
"Geld, van schelpen tot nieuwe alchemie" door Eric Cabooter
"Over de urbane aspecten van de stedelijkheid" door David Hendrickx *
"Actief pluralisme, een christelijk standpunt" door ElkeVandeperre
"Debatteren met creationisten" door Stefaan Blancke
Kalender overzicht van de komende activiteiten
"Poëziewedstrijd Mark Braet 2008" De drie bekroonde werken, telkens met een kort commentaar van de jury.
"De sociale ecologie van Murray Bookchin" door Rafa Grinfeld (maître à penser)
"Monteverdi en Sweelinck - het begin van de barok" door Jan Stacino
"De zevende muze" door Rudolf Gutwirth
"Vogelsang of hoe men de jeugd bedierf" door Jan Stacino (in het hart)
"Voor u gelezen" (boekbesprekingen)
"Morzel" door Koen Dille (column)

Speciale bijlage bij deze Aktief:
60 jaar vrouwenstemrecht!
downloads: inhoudstafel en getuigenissen