Wat is jouw wens voor het onderwijs? Wat kan er beter, waar droom je van?

Kortom, wat zou het onderwijs écht wijs maken?

Voor de campagne maakhetwijs.be vragen we leerlingen, ouders, leerkrachten, directeurs en onderwijsondersteuners om luidop te dromen. We brengen alles online samen en maken er een kunstwerk mee in de publieke ruimte. Zo zetten we druk op onze beleidsmakers voor doortastende maatregelen die ons onderwijs sterker en rechtvaardiger maken.

www.maakhetwijs.be

Ambassadeurs

Klik op de ambassadeur om meer over hen te weten te komen.

Binnenkort vertellen we je meer over onze andere ambassadeurs, die zich stuk voor stuk met hart en ziel inzetten voor een sterk en rechtvaardig onderwijs.

Onderwijs is leren in verbinding…

Ik weet wel dat jij nog veel twijfels kent
Maar bij mij krijg jij het fijn
Van ons allereerste ogenblik
Zag ik al precies waar jij moest zijn

Lucas Rijneveld in Ode voor de juffen

Zoals schrijver Lucas Rijneveld op televisie zong, bestaat onderwijs uit meer dan kennis opbouwen en punten halen. Het is willen begrijpen, leren van en zorg dragen voor elkaar. Samen de juiste verhouding vinden of maken, tot elkaar en tot de samenleving.

Volgens trainer Yves Kabwe van de Antwerpse voetbalploeg City Pirates begint onderwijs bij ‘geef me de kans je te begrijpen’, om zo te tonen ‘ik ben er voor je’.

Onderwijs is dus symbiotisch vindt ook dichter Nele Buyst: leerling en leerkracht zijn wederzijds afhankelijk van elkaar en dat is een troef. ‘Als je erop let, is het nog moeilijk te zien waar het ene organisme eindigt en het andere begint.’ Onderwijs is die veilige ruimte waar je, op weg naar je zelfredzaam zelf, de broodnodige dwalingen en struikelingen kan en mag maken. 

… maar veel lichten staan op rood

Van de ongeveer 400 jongeren die ik professioneel
begeleid heb, volgde er maar één ASO.
De grote meerderheid had afgehaakt in het schoolsysteem.
Voor veel jongeren heeft school steeds minder zin.
Dat is heel alarmerend.

Solaÿman Laqdim
Kinderrechtencommissaris Franse Gemeenschap – lees meer

Examens en lesdagen worden geschrapt door het lerarentekort, de schoolfacturen zijn voor te veel ouders onbetaalbaar, één op de drie beginnende leraren stopt. Veel lichten staan op rood in ons onderwijs.

Vlaanderen is kampioen in ongelijkheid op school. Terwijl de studieresultaten verminderen, staat ook het welzijn van leerkrachten en leerlingen op een dieptepunt. Op zogenaamde ‘B-leerlingen’ die een technische of beroepsrichting volgen wordt neergekeken.

De onderwijsministers slagen er niet in om deze problemen écht te erkennen – laat staan ze op te lossen met structurele maatregelen en een onderwijsvisie op lange termijn. Kortom, ondanks de fantastische inspanningen van leraars, ondersteuners en directeurs op het terrein, is er vandaag te weinig zuurstof voor goed onderwijs.

Deze mensen hebben ideeën en dromen, die het waard zijn om gehoord te worden. Daarom lanceert Masereelfonds in september 2023, in de aanloop naar de verkiezingen, de campagne maakhetwijs.be. Samen dromen we luider, tot in de wetstraat!

Wat voorafging: ons onderwijsproject