25 okt 2023

Sociale mijlpalen

Minstens één maal per kwartaal verzorgt een lid vanuit Masereelfonds Antwerpen voor een publicatie van een ‘sociale mijlpaal‘. Het gaat dan om gebeurtenissen die een belangrijke impact hebben gehad op de maatschappelijke emancipatie van het geheel van de werkende bevolking in al zijn schakeringen en verscheidenheid.

Dat kan gaan om acties, stakingen, strijdbewegingen en belangrijke juridische overwinningen van de syndicale beweging, de beweging voor meer democratie, de vrouwenbeweging, de antiracismebeweging, de antifascistische beweging, de dekoloniseringsbeweging, de vredesbeweging, de beweging voor een andere rechtvaardige en socialistische maatschappij,.…

Sommige gebeurtenissen hadden eerst impact op lokaal vlak, maar blijken ook bovenlokaal, nationaal en zelfs internationaal zaken in beweging te hebben gebracht. Andere gebeurtenissen hadden eerst internationale invloed alvorens zij ook de emancipatiebewegingen in België beroerden.

Deze publicatie komt op de verschillende websites (DeWereldMorgen en Masereelfonds) en op de verschillende Facebookpagina’s.

#1 Het Communistisch Manifest: 175 jaar jong

#2 50 jaar dokstaking: lessen uit een wilde staking

#3 “Den Bougie” in Borgerhout en de strijd voor het algemeen stemrecht

#4 Winnen van oliegiganten: de bezetting van RBP begon op 1 september 1978

#5 75ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

#6 De eerste grote arbeidersopstand in België in 1886

#7 Pot en Grijp: herdenken om te leren voor de strijd vandaag