Het Masereelfonds beschouwt het als zijn opdracht om een aantal zorgwekkende maatschappelijke tendensen onder de loep te nemen. In 2022 focussen we op onderwijs.

“Welk soort onderwijs willen we? “

De indeling van ons Vlaams onderwijslandschap op basis van confessionele criteria dreigt niet alleen te leiden tot confessionele segregatie , ook sociaaleconomische segregatie wordt in de hand gewerkt. Maar ook de tendens om onderwijs te zien in zuiver economische termen dreigt onze jongeren belangrijke hendels om de maatschappelijke realiteit te begrijpen, er zich in te oriënteren en kritisch te bevragen te ontnemen.

Het Masereelfonds pleit voor een grondige herdenking van onze maatschappelijke instituten. Een superdiverse samenleving waarin we vandaag leven vraagt deze herdenking.

Ons onderwijs dient niet enkel diverser, maar ook democratischer, wereldser, vreedzamer en rechtvaardiger te worden! Althans, dat is onze visie hierover.

Hou deze pagina in het oog als je onze projecten wil volgen, of contacteer ons als je ook jouw stem wilt laten horen.

“Het onderwijs moet verbreden, verbinden en opnieuw tot de kern van educere komen” (Ans Rossy, MO* 2/1/2020)

Als opwarmer delen we graag enkele artikels.

Red het onderwijs Download

‘Is het nog van deze tijd dat merendeel van Vlaamse scholen voorgezeten wordt door een bisschop?’ Knack 09/05/2016

Kwame Akyeampong: ‘Elk onderwijssysteem moet kunnen aantonen dat het vooral voor de armsten werkt’ MO* 07/12/2019

Een ander onderwijs is nodig voor toekomstvaardige generaties MO* 02/01/2020

Een man met LEF Aktief 2 2019