In 2023 gaat het Masereelfonds aan de slag met het thema onderwijs. We zetten volop ideeën en initiatieven in de kijker die het onderwijs sterk en rechtvaardig maken van onderuit. Want aan een hoog tempo vallen leerlingen in Vlaanderen uit de boot die sociaal-economisch kwetsbaar zijn of een andere thuistaal spreken.

Kansarme leerlingen blijken de eerste slachtoffers van de dalende prestaties voor rekenen, taal en lezen, wat de welzijnskloof in Vlaanderen verdiept. De krant de Standaard spreekt over een ‘infernale spiraal van klasseonderwijs’ die er in de feiten nu al is. Lees onze inspiratietekst, die als vertrekpunt dient voor de uitbouw van het onderwijsthema in 2023.

De democratiseringsmotor van het onderwijs sputtert en de vraag is meer dan ooit prangend: hoe komen we tot onderwijs waarin iedereen, onafhankelijk van afkomst, de kans krijgt te ‘excelleren’?

Denk en doe mee!

Het onderwijsthema bouwen we uit met actieve input van de leden én mensen uit het brede onderwijsveld. We nodigen jullie uit op twee nationale inspiratie-avonden met ronde tafels om ons thema mee te kneden vanuit jullie ervaringen, ideeën en voorstellen. Beide avonden zijn los van elkaar te beleven. 

Laat je inspireren…

De film ‘Mr. Bachmann and his class’, winnaar van de Zilveren Beer op het Filmfestival van Berlijn 2021, toont de onschatbare waarde van een goede leraar én de uitdaging waar hij voor staat.

Lerarenopleider Hanne Rosius werd verkozen tot leraar van het jaar 2022 (KLASSE). Kansen geven en de lat hoog leggen typeert haar. Ze is specialist in Project Algemene Vakken (PAV) dat in het beroepsonderwijs gegeven wordt en zet zich extra in voor haar studenten lerarenopleiding met BSO en TSO-achtergrond. Voor hen is de stap naar het leraarschap niet altijd evident, maar ze kunnen een grote versterking zijn in een divers lerarenteam.

In 2023 opent in Molenbeek de nieuwe Egied van Brouckhovenschool. Deze jezuïetenschool (genaamd naar een priester-arbeider die op 34-jarige leeftijd omkwam bij een arbeidsongeval in Anderlecht) zal een domeinschool (aso, tso en bso) zijn met aandacht voor jongeren die vroegtijdig uitvallen en meer begeleiding nodig hebben. Ze wil alle jongeren kansen geven om een ‘agent of change’ te worden in onze maatschappij. De school wordt ook een open huis voor de buurt.

Hoeveel achterstand hebben leerlingen opgelopen door drie schooljaren met corona? En wat kunnen we daaraan doen? Uit onderzoek blijkt dat jongeren uit kwetsbare milieus vele malen harder getroffen werden door het thuisonderwijs, de uitval van leraren en de achterstand in de leerstof. Prof. Ides Nicaise (KU Leuven) deelde in ons webinar zijn expertise over het onderwerp. We lieten ook twee leerkrachten aan het woord om hun ervaringen te delen.

In het stadsgedicht ‘losgeld’, dat in september geweigerd werd door het Antwerps stadsbestuur, klaagt dichteres-lerares Ruth Lasters samen met haar leerlingen de stigmatisering in het onderwijs aan. Ze is te gast op onze eerste inspiratie-avond.

Eind oktober 2021 stelde een groep van 15 leraren en academici genaamd Commissie Beter Onderwijs haar eindrapport voor. Maar wat heeft ze precies geadviseerd? We hielden de aanbevelingen die ze deed kritisch tegen het licht.

Voorbije activiteiten