Doe een fiscaal aftrekbare gift

Je kunt een gift doen om onze werking te steunen. 

Giften kun je doen op de rekening van het Masereelfonds bij Triodos Bank: BE41 5230 8077 5110.
Schrijf duidelijk als vermelding: GIFT, gevolgd door het jaartal. Schrijf vooral geen andere vermeldingen.
Je gift mag geen enkel voordeel opleveren. Zij telt dus niet als lidmaatschapsbijdrage. Daarvoor moet je een aparte betaling doen.

Overweeg een duolegaat

Het Masereelfonds wordt wel eens begunstigd met een schenking bij testament. Daar zijn wij natuurlijk heel blij en dankbaar om. Voor mensen die geen erfgenamen in rechte lijn hebben, geen kinderen bijvoorbeeld, loont het de moeite eens nader te bekijken hoe een duolegaat werkt. Met een duolegaat schenk je aan een organisatie zoals het Masereelfonds een deel van je vermogen. Het Masereelfonds betaalt op die schenking zeer lage successierechten.

Met wat overblijft betaalt het ook de successierechten op het erfdeel van je verre erfgenamen, en houdt het toch nog een heel mooie gift over. Hoeveel je daarvoor moet schenken vraagt wat rekenwerk. Maar het resultaat moet in ieder geval zijn dat ook je verre erfgenamen meer overhouden: ze verliezen wel de schenking, maar ze sparen de hogere successierechten uit.

Meer info vind je op: