Word lid van het Masereelfonds en omkader de meest relevante maatschappelijke thema’s samen met ons.

Als progressieve sociaal-culturele vereniging kijken wij kritisch naar de samenleving, zonder dogma’s, met respect voor alle inzichten die bijdragen tot een solidaire, rechtvaardige, ecologische en democratische samenleving.

We creëren ruimte voor levensvreugde en maatschappelijk engagement en maken tijd voor kunst, voor maatschappelijk debat, voor actuele vraagstukken. En voor ontspanning!

Geprikkeld?
Als lid…

  • Geniet je een ferme korting op onze activiteiten en een selectie boeken.
  • Ontvang je vier keer per jaar Aktief, ons ledenblad en volwaardig tijdschrift rond maatschappelijke vraagstukken en kunst.
  • Krijg je 10% korting op een verblijf van vzw Volkstoerisme. *
  • Zorg je ervoor dat het Masereelfonds de overheidsbesparingen overleeft
  • Schaar je je achter de acties en standpunten van een progressieve, kritische en onafhankelijke cultuurvereniging

Overtuigd?
Word lid voor
€25 per jaar!

Een bijkomend lid onder hetzelfde dak betaalt €10, studenten of mensen met een vervangingsinkomen €15, een steunend lid betaalt €40.

Stuur een mail naar info@masereelfonds.be en stort het bedrag op rekeningnummer BE85 5230 8056 1306 t.a.v. het Masereelfonds. Met als vermelding: ‘lid’ + je naam of de namen van leden waarvoor je betaalt. Een lidkaart is geldig tot het einde van het lopende kalenderjaar.

*Aanbod Volkstoerisme: 2 hostels (De Snuffel Brugge en Peace Village Mesen), 2 campings (Groeneveld in Bacht-Maria-Leerne en De Lombarde in Lombardsijde) en Gîtes Les Cent Fontaines. De korting is persoonlijk voor wie lid is, op vertoon van de lidkaart. Dus niet voor gezinsleden die geen lid zijn (behalve voor kinderen en jongeren -18 jaar) of vrienden. Een afdeling die op bezoek komt geniet wel van een groepskorting van 10%.

Ledenactie #1

Vanaf nu kunnen leden van het Masereelfonds het boek bestellen met een fikse korting van maar liefst 50% . Als lid betaalt u €15 in plaats van €29,90 boekhandelprijs. De voorverkoop loopt tot de voorstelling van het boek, dus t/m 20 november.  

Stuur een mail naar info@masereelfonds.be om uw boek nu al te bestellen. We zorgen ervoor dat het op 20 november klaar ligt voor u. Indien u niet op het feest aanwezig kan zijn, verzenden we het! 

Alle info over ons boek

Ledenactie #2

Extreemrechts is een hardnekkig fenomeen dat regelmatig terugkeert. Om het fenomeen te vatten moet zowel naar het verleden als buiten onze grenzen gekeken worden. Termen als fascisme en populisme helpen ons nauwelijks verder. Want de geschiedenis herhaalt zich niet… en al zeker niet op dezelfde manier. Auteurs Vincent Scheltiens (historicus Universiteit Antwerpen) en Bruno Verlaeckt (voorzitter ABVV regio Antwerpen) analyseren in hun boek ‘Extreemrechts.

De geschiedenis herhaalt zich niet (op dezelfde manier)’ de bijzondere aard van de extreemrechtse organisaties en hun discours. Ze pleiten voor een ernstige reflectie en debat, en roepen op om actie te ondernemen, om mensen opnieuw warmte, hoop en perspectief te verschaffen. Om die nieuwe solidariteit en verbondenheid te creëren moet nagedacht worden over strategie.

Leden van het Masereelfonds kunnen het boek kopen aan €14,5 i.p.v. €18,5.

Het boek kan besteld worden via info@masereelfonds.be