Ontdek een unieke satirische kijk op het opkomende extreemrechtse landschap in de film/theaterproductie “Edelweiss Piraten”, gecreëerd door Alexander Deprez en Nathalie Nijs.
In een wereld waar de nationalistische partij van Dees Van Langemarck stijgt in de peilingen, worden kijkers meegenomen op een provocerende reis door een vrij Vlaanderen dat naar nieuwe hoogten wordt getild. Ontstaan uit de verbazing na de verkiezingsoverwinning van het Vlaams Belang in 2019, confronteert deze satire het publiek met de realiteit van de politieke situatie en de implicaties ervan voor onze samenleving. Met een mix van theater en film wordt het publiek uitgedaagd om hun standpunten te heroverwegen terwijl ze deelnemen aan een ervaring die zowel grappig als verontrustend is. “Edelweiss Piraten” is een krachtig statement over de toenemende polarisatie en de noodzaak om kritisch te blijven denken.

“Vlamingen aller gemeen­ten, ver­e­nigt u!
Deze spek­ta­ke­l­avond is er voor alle­man.
Vanavond zal de gloed van de opko­men­de vrij­heid zich ver­sprei­den als de och­tend­dauw over de vel­den van Vlaanderen. Voel de opwin­ding die door de lucht trilt ter­wijl Vrijheid voor Vlaanderen, onder lei­ding van de onver­schrok­ken Dees Van Langemarck, haar vleu­gels uit­spreidt naar de toe­komst. Bereid je voor op een groot­se over­win­ning, waar­bij ons gelief­de Vlaanderen eco­no­misch en cul­tu­reel naar onge­ken­de hoog­ten wordt getild.
Ken jij het land waar de kanon­nen bloei­en? Kom! Hier bent u vei­lig en vrij.
Dees van Langemarck heeft Vlaanderens meest kloe­ke acro­ba­ten ver­za­meld; ze zul­len zwe­ven als Vlaamse gaai­en door het hemels­blauw. En wie kan de char­me­zan­ger Marnix De Clercq, de kam­pi­oen van de Vlaamse har­ten, weer­staan? Onbevreesd brengt hij lie­de­ren van lief­de voor ons land en onze men­sen. Dans, woord, muziek en film sle­pen je mee in een geel-zwar­te zee, om te baden in trots en toe­wij­ding voor onze gedeel­de ziel en grond, waar­aan we alle­maal, of we wil­len of niet, ver­knocht zijn.
Hier, in dit land waar de kanon­nen bloei­en, kij­ken we elkaar recht in de ogen, ver­ster­ken we elkaar met een ste­vi­ge lin­ker, en vin­den we alle­maal onze plek. Hier, in dit land waar de kanon­nen bloei­en, in Ons Vlaanderen, is geen plaats voor ver­deeld­heid — hier staan we zij aan zij, ver­e­nigd in lief­de en plicht voor dit para­dijs van onze voor­va­de­ren. Hier, in dit land waar de kanon­nen bloei­en, kun­nen wij tegen een stoot. Hier, in dit land waar de kanon­nen bloei­en, kun­nen zelfs zwak­ke veld­bloe­men met de juis­te inge­steld­heid uit­groei­en tot stand­vas­ti­ge eiken die gene­ra­ties lang op onze grond bloei­en.
Welkom in ons Vlaanderen, waar de kanon­nen bloeien.”
Anton Van Sint-Amandsberg

Een voor­stel­ling van Alexander Deprez & Nathalie Nijs

met Titus De Voogdt, Musia Mwankumi, Arne De Tremerie, Lucie Plasschaert, Arne Luiting, Jan Marcoen, Valentina Tóth, Brent Vanneste, Jesse Vandamme, Nathan Ysebaert, Siebe Duthoit, Tore Snauwaert, Tars Van Der Vaerent, Dennis Verstappen, Fleur Perneel, Ramon Mahieu, Sarah Neutkens, Eran de Vlam

muziek door Elisabeth Klinck, Valentina Tóth, Nathan Ysebaert, Jesse Vandamme, Siebe Duthoit, Tore Snauwaert, Jan Marcoen, Fatih De Vos

met dank aan Veerle Nagelkerke, Ines Bodlović, Mathijs Steels, Bruce Stevens, Arno De Facq, Marthe Peeters, Joris Vertenten, Anton Cla, Gilles Pollak, Charlotte Deprez & Felix Thiry


Veel mensen gaan ervan uit dat onze democratie, zoals we ze nu kennen, altijd zal blijven bestaan. Maar daar ben ik helemaal niet zo zeker van. Die wanhoop wilde ik vertalen in een stuk. Iets kritisch maken over extreemrechts is vandaag allesbehalve evident. 30 procent van de mensen stemt ervoor, dus vinden veel mensen het perfect legitiem om extreemrechts te zijn. Dat vind ik een enge ontwikkeling.’
– Alexander Deprez (lees hier het volledig interview in Knack)

Alle tourdata:

Trailers: