A A+ A++

home

 

CAROLUSFESTIVAL BRUSSEL

Het Masereelfonds werkt met verschillende partners samen rond het thema Keizer Karel en zijn tijd.

Waarom Keizer Karel?
Sommigen beschouwen Keizer Karel als een voorloper van de Europese eenheid. Maar laten we niet overdrijven: hij heeft drie keer oorlog gevoerd tegen de Franse koning, Frans I, en zijn relaties met de Engelse koning Hendrik VIII waren niet minder gespannen. Wat we echter met zekerheid kunnen zeggen, is dat Europa onder de regeringen van Frans I, Hendrik VIII en Keizer Karel van de Middeleeuwen de overgang maakt naar de Moderne Tijd, en van deze drie vorsten was Keizer Karel de machtigste.

Waarom Brussel?
De periode van Keizer Karel heeft de evolutie van de stad sterk bepaald. Tijdens zijn 40 jaar durende bewind, van 1515 tot 1555, bracht hij de meeste tijd in Brussel door en groeide de stad uit tot een machtscentrum van zijn immense rijk "waar de zon nooit onderging". Het was trouwens in de grote aula van zijn paleis in Brussel dat hij zijn aftreden aankondigde ten voordele van zijn zoon Filips II.