A A+ A++

home

 

HUMAN ECOLOGY ONGEHOORD
Lezing door John Restakis over de rol van coöperaties in de sociaalecologische vernieuwing van onze economie


Economische vernieuwing impliceert ook sociale vernieuwingen en moet daarbij in het bijzonder oog hebben voor het democratischer functioneren van de economie. Uiteindelijk gaat het erom de kwaliteit van de samenleving als dusdanig te verbeteren.

Maandag 24 oktober om 20u
Leuven

Meer info