15 feb 2023 19:30

(H)eerlijk Verbeeld

Onderwijs vormt een belangrijke basis voor het verkrijgen van grip op de wereld om ons heen. Maar in welke mate nodigt het onderwijs ons ook uit om een andere wereld te verbeelden? Leren studenten en leerlingen om zich zo goed mogelijk te schikken binnen de huidige prestatiemaatschappij – die onduurzaam is – of leren zij om deze te bevragen? Wat is de rol van verbeelding binnen het onderwijs en hoe zou ons onderwijs er anders uit kunnen zien?

Op deze avond kruipt een leerkracht secundair onderwijs in de rol van doener en een beleidsmaker in de rol van uitdager. Er zijn twee co-verbeelders: jongeren die gelabeld worden als ‘probleemgevallen’ in het huidig onderwijssysteem presenteren hun visie op onderwijs en een duurzaamheidsprofessor presenteert een toekomstvisie waarin het hoger onderwijs studenten beter voorbereid op de complexe sociaal-ecologische uitdagingen die onze tijd kenmerken.