22 apr 2023 09:00 - 22 apr 2023 € 7 | € 10

Studiedag alternatief inschrijvingsbeleid

Segregatie op basis van afkomst is één van de grote plagen in ons onderwijs. Hoe vermijden we ‘rijke’ of ‘arme’ scholen en de kloof in onderwijskansen die daar het gevolg van is? Hoe garanderen we voor elk kind een plaats op een goede school?

Samen met enkele experts maken we de analyse over wat de oorzaken en gevolgen zijn van de schoolsegregatie in België. Daarna schetsen we ook hoe een alternatief inschrijvingsbeleid er zou kunnen uitzien.

Kom luisteren naar…

  • Experts over de oorzaken en de impact van sociale segregatie in onze scholen
  • De pitch van een alternatief inschrijvingsbeleid, een oproep van lerarenorganisatie
    Oproep voor Democratische School (Ovds)

Uw stem is nodig

Discussiëer mee en help zo toe te werken naar een concrete, haalbare én gedragen oplossing in twee afsluitende workshops.

Schrijf je in (formulier onderaan)