23 nov 2022 18:00 - 21:45

Inspiratie-avond onderwijs met Ruth Lasters

In 2023 gaat het Masereelfonds aan de slag met het thema onderwijs. We zetten volop ideeën en initiatieven in de kijker die het onderwijs sterk en rechtvaardig maken van onderuit. Want aan een hoog tempo vallen leerlingen in Vlaanderen uit de boot die sociaal-economisch kwetsbaar zijn, neurodivergent zijn of een andere thuistaal spreken. Kansarme leerlingen blijken de eerste slachtoffers van de dalende prestaties voor rekenen, taal en lezen, wat de welzijnskloof in Vlaanderen verdiept. De krant de Standaard spreekt over een ‘infernale spiraal van klasseonderwijs’ die er in de feiten nu al is.

De democratiseringsmotor van het onderwijs sputtert en de vraag is meer dan ooit prangend: hoe komen we tot onderwijs waarin iedereen, onafhankelijk van afkomst, beperking of neurodivergentie de kans krijgt te ‘excelleren’?

Ronde tafels

Het onderwijsproject bouwen we dit jaar uit met actieve input van de leden én mensen uit het brede onderwijsveld. We nodigen jullie uit op een inspiratie-avond in Antwerpen en/of Gent om ons thema mee te kneden vanuit jullie ervaringen, ideeën en voorstellen. Na een inspirerende introductie (zie onder) gaan we met elkaar in gesprek aan thematische ronde tafels.

De avond biedt kansen voor leraars, onderwijsondersteuners en leerlingen om hun project in de kijker te zetten en te wegen op het publiek debat. Afsluiten doen we met een plenair gedeelte waar de bevindingen worden gepresenteerd. Het eindproduct van de eerste inspiratie-avond in Antwerpen en de tweede in Gent op 24 januari is een projecttekst en een menukaart van activiteiten.

 

Dichteres-lerares Ruth Lasters te gast

Op de eerste avond in Antwerpen nodigen we jullie uit om je te laten inspireren door lerares-dichteres Ruth Lasters. In haar stadsgedicht ‘losgeld’, dat in september geweigerd werd door het Antwerps stadsbestuur, klaagt zij samen met haar leerlingen de stigmatisering in het onderwijs aan. Op onze avond brengt zij een nieuw gedicht, gevolgd door een nagesprek over haar ervaringen als dichteres, lerares in een technische beroepsschool en gewezen gelijkekansencoördinator. Ze gaat in gesprek met Jeroen Permentier, journalist bij DeWereldMorgen.be.

Programma

18u – Netwerkmoment bij een vegetarische maaltijd aangeboden door Masereelfonds (inschrijven verplicht)

19u – Verwelkoming en intro met Ruth Lasters

20u – Start ronde tafels

21u45 – Einde

Dit is de eerste van twee inspiratie-avonden. De tweede inspiratie-avond in Gent gaat door op 24 januari.

Inschrijven

Deelname aan de avond is gratis, inschrijving is via dit formulier verplicht.