24 jan 2022 12:00 - 14:00

Brussel en de politieke economie van de stad. Stedelijk beleid.

In zeven lunchlessen wil Prof. Christian Kesteloot (sociaal geograaf en Brusselkenner – KU Leuven/ULB) ons een beter inzicht geven in stedelijke economische dynamieken en meer bepaald in Brussel. We hebben het over de bestaansredenen van de steden, de rol van huisvesting in de stedelijke economie, grondrente, etnische en informele economie, stedelijk beleid, stedelijke fiscaliteit en tenslotte gentrificatie.

Ruimtelijke structuren en stedelijk beleid
In Brussel wonen de rijken en de middenklasse aan de rand en de armen en migranten in de centrale vroegere arbeiderswijken. In vele Europese steden is het eerder omgekeerd. Hebben deze ruimtelijke structuren effect op het stedelijk beleid? Is het in beide gevallen mogelijk om een solidaire stad uit te bouwen?  Het antwoord komt van een analyse van de territoriale afbakening van de regionale en lokale overheden, van hun financieringssysteem en van het gebruik van deze fiscale middelen.

Zeven lunchlessen:

  1. Waarom steden bestaan: de voordelen van concentratie – 6/12/2021
  2. De economische rol van huisvesting – 13/12/2021
  3. Grondrente en stedelijke verandering – 20/12/2021
  4. Aan de onderkant van de economie: etnisch ondernemerschap en informele economie – 10/01/2021
  5. Wie is baas over de stad: stedelijke regimes – 17/01/2021
  6. Ruimtelijke structuren en stedelijk beleid – 24/01/2021
  7. Gentrificatie – 31/01/2021