13 dec 2021 12:00 - 14:00

Brussel en de politieke economie van de stad. Economische rol van huisvesting.

In zeven lunchlessen wil Prof. Christian Kesteloot (sociaal geograaf en Brusselkenner – KU Leuven/ULB) ons een beter inzicht geven in stedelijke economische dynamieken en meer bepaald in Brussel. We hebben het over de bestaansredenen van de steden, de rol van huisvesting in de stedelijke economie, grondrente, etnische en informele economie, stedelijk beleid, stedelijke fiscaliteit en tenslotte gentrificatie.

De economische rol van huisvesting
Vanuit economisch oogpunt komt huisvesting neer op het produceren van arbeidskracht. Deze stelling laat toe om het bestaan van verschillende woonmilieus en woningvormen in de geschiedenis en in de hedendaagse stad te verklaren. Niet de wensen van de bewoners, maar de vereisten van de economische groei bepalen die vormen. De voorbeelden halen we in Brussel.

Zeven lunchlessen:

  1. Waarom steden bestaan: de voordelen van concentratie – 6/12/2021
  2. De economische rol van huisvesting – 13/12/2021
  3. Grondrente en stedelijke verandering – 20/12/2021
  4. Aan de onderkant van de economie: etnisch ondernemerschap en informele economie – 10/01/2021
  5. Wie is baas over de stad: stedelijke regimes – 17/01/2021
  6. Ruimtelijke structuren en stedelijk beleid – 24/01/2021
  7. Gentrificatie – 31/01/2021