06 dec 2021 12:00 - 14:00

Brussel en de politieke economie van de stad. Bestaansreden van de steden.

In zeven lunchlessen wil Prof. Christian Kesteloot (sociaal geograaf en Brusselkenner – KU Leuven/ULB) ons een beter inzicht geven in stedelijke economische dynamieken en meer bepaald in Brussel. We hebben het over de bestaansredenen van de steden, de rol van huisvesting in de stedelijke economie, grondrente, etnische en informele economie, stedelijk beleid, stedelijke fiscaliteit en tenslotte gentrificatie.

Waarom steden bestaan: de voordelen van concentratie
Hoe worden steden gedefinieerd en waaraan hebben steden hun bestaan te danken? Zonder bijdrage van de buitenwereld, en vooral van het platteland, kunnen steden zich niet ontwikkelen.  Dat was vroeger zo en dat is vandaag nog altijd zo, ook voor Brussel.

Zeven lunchlessen:

  1. Waarom steden bestaan: de voordelen van concentratie – 6/12/2021
  2. De economische rol van huisvesting – 13/12/2021
  3. Grondrente en stedelijke verandering – 20/12/2021
  4. Aan de onderkant van de economie: etnisch ondernemerschap en informele economie – 10/01/2021
  5. Wie is baas over de stad: stedelijke regimes – 17/01/2021
  6. Ruimtelijke structuren en stedelijk beleid – 24/01/2021
  7. Gentrificatie – 31/01/2021