Bijna de helft van de wereldbevolking mag in 2024 naar de stembus gaan. Zo’n 3,7 miljard mensen kunnen dit jaar stemmen in zeventig landen. Nooit eerder kregen zoveel mensen in één jaar de kans om hun stem te laten horen. Het is dan ook niet zomaar dat we van 2024 tot midden 2025 democratie als overkoepelend thema voor onze werking hebben gekozen. Ook na de verkiezingen van 9 juni en 13 oktober gaan we verder, want democratie is zoveel meer dan het ritueel van de stembusgang.

Met welke insteek? We willen kritisch reflecteren op de staat van onze democratie en ons krachtig verzetten tegen de opkomst van extreemrechts en autoritaire regimes. We blijven niet bij de pakken zitten, maar denken na over democratische alternatieven die de toekomst van het burgerschap in zich dragen.

Hieronder een greep uit onze projecten rond het thema democratie die lopen van 2024 tot midden 2025. Ben je geïnspireerd voor een lokale activiteit? Wil je meer weten of je engageren als vrijwillig.st.er voor één van de projecten? Wees welkom en neem contact op met barbara@masereelfonds.be.

MaGraFica

Wat als we een oude meester van onder het stof halen om ons te laten inspireren tot fris, hedendaags grafisch werk?

Masereelfonds slaat voor het project MaGraFica de handen in elkaar met enkele stedelijke kunstacademies. Samen met de studenten creëren we een tentoonstelling met als insteek ‘Masereel en democratie: hedendaagse grafische interpretaties’.

De tentoonstelling opent in het voorjaar van 2025 in Antwerpen en reist daarna door Vlaanderen. Lees meer

Beeld: Frans Masereel, Appel (Oproep), 1950

Week van de Democratie

Net voor de verkiezingen willen we onze krachten bundelen en in zoveel mogelijk afdelingen een sterke activiteit rond democratie organiseren. Verbonden in dezelfde geest, maar elk op de eigen manier en lokaal verankerd, in de week van 27 mei tot 2 juni.

Broed je met de afdeling al op een activiteit? Dan zou het mooi zijn om deze in te plannen in deze week. Meer info volgt.

Foto door Yasmina Besseghir

Denderhoop

Waar gaat het mis in onze democratie? Bij de verkiezingen van 2018 kleurde de Denderstreek zwart. Een reden voor auteur Dominique Willaert om de bewoners zelf op te zoeken en met hen te spreken over hun leven én de politiek.

Uit zijn tocht door de straten van de Denderstreek kwam niet alleen een boek. Enkele middenveldorganisaties, waaronder Masereelfonds, willen samen verder bouwen aan duurzame maatschappelijke dialoog in de streek.

Niet te missen! Foto-expo in Aalst van 18 mei tot 30 juni

Meer weten? Luister naar #21 Extreemrechts stoppen: alles begint bij luisteren? van onze podcast Alles Wordt Beter.

Partners: Vermeylenfonds, Masereelfonds, Huis van de Mens

Foto: Yasmina Besseghir

Hannah Arendt Ingekleurd: Totalitarisme

De grens tussen feit en fictie is wazig. Democratische instellingen staan onder druk. En door het vele werk is er amper tijd om daarover na te denken, laat staan om er iets aan te doen. Daarom legden we op 28 oktober 2023 het brandend actuele denken van Hannah Arendt rond totalitarisme opnieuw op tafel.

De video-opnames van deze zeer geslaagde dag zullen hier binnenkort verschijnen. Er komt ook een publicatie met alle lezingen in Hannah Arendt Ingekleurd 3 (maart 2024).

Partners:  Avansa, De Krook, Hannah Arendt Instituut, Humanistisch Verbond, Masereelfonds, Vermeylenfonds en UGent

Het Groot Verzet

In de aanloop naar de verkiezingen, en daar voorbij, zal Het Groot Verzet een vuist maken tegen extreemrechtse partijen. Burgers verenigen in een onderstroom voor een rechtvaardige én open samenleving, daar zal in 2024 op ingezet worden. Binnenkort meer…

Wil je je vanuit Masereelfonds engageren als vrijwillig.st.er bij Het Groot Verzet? Stuur een mailtje naar brecht@masereelfonds.be.

Ieders Stem Telt

In oktober zijn er in België voor de eerste keer lokale verkiezingen zonder opkomstplicht. Dat brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Vooral voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie.

Ieders Stem Telt ondersteunt opbouwwerkers en vrijwilligers die met deze doelgroepen aan de slag willen gaan rond de lokale verkiezingen.

Via Masereelfonds kun je gratis boeiende online vormingen hierrond volgen! Lees meer