De grens tussen feit en fictie is wazig. Democratische instellingen staan onder druk. En door het vele werk is er amper tijd om daarover na te denken, laat staan om er iets aan te doen. Het lijken hedendaagse zorgen, maar meer dan 50 jaar geleden schreef Hannah Arendt al uitvoerig over het gevaar van deze processen.

Vandaag winnen de ideeën van Arendt alleen maar aan belang. Daarom leggen we dat gedachtegoed op 28 oktober 2023 opnieuw op tafel. In onze lezingenreeksen laten we hedendaagse denkers Arendts werk uitleggen, toepassen en bekritiseren. Want zelf denken en kritisch zijn staan bij Hannah Arendt steeds centraal.

Haar werk beroerde de gemoederen en dat doet het nog steeds. Ontdek zelf wat haar denken zo bijzonder maakt en welke antwoorden het ons te bieden heeft. Hieronder kan je een aantal citaten uit de gesprekken lezen of je kan de gesprekken gewoon integraal beluisteren.

De studiedag ‘Hannah Arendt Ingekleurd 3’ resulteerde ook in een publicatie. Je kan die hier bestellen.


Hans Achterhuis & Ruddy Doom

Je bent nooit klaar met Hannah Arendt

Hannah Arendt is alomtegenwoordig. Wat maakt haar oeuvre zo rijk en haar
denken zo hedendaags?

Hans Achterhuis (1942) is emeritus hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente en heeft vele filosofische werken gepubliceerd over thema’s als technologie, welzijn, geluk, religie en geweld.

Ruddy Doom (1947) is emeritus hoogleraar in de politicologie en de oprichter van de vakgroep Studie van de Derde Wereld aan de Universiteit Gent, waar hij boeken schreef over internationale relaties en ontwikkelingsvraagstukken. Beide hoogleraren hebben een aanzienlijke bijdrage geleverd aan hun vakgebieden met belangrijke publicaties.

Ludo Abicht & Brigitte Herremans

Antisemitisme

Hannah Arendt wilde het antisemitisme begrijpen en voorzag het daarom van een uitgebreide historische context. Wat is antisemitisme? Hoe ontwikkelde het zich in het Europa van de late negentiende en vroege twintigste eeuw? We gaan in dialoog met Arendts analyse en zoeken de relevantie voor vandaag.

Ludo Abicht (1936) studeerde Klassieke Filologie, Filosofie en Duitse Literatuur. Hij doceerde literatuur en filosofie aan de universiteiten van Antioch en Berkeley in de VS en aan de UGent en UAntwerpen. Hij schreef verschillende boeken over onder andere het Jodendom, Israël- Palestina en politieke filosofie.

Brigitte Herremans (1979) studeerde Oosterse Talen en Culturen (Arabisch en Bijbels Hebreeuws) en Internationale Politiek. Ze werkte 16 jaar lang als experte Midden-Oosten bij Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen. In 2016 publiceerde ze samen met Ludo Abicht het boek Israël en Palestina. De kaarten op tafel. In 2018 ging ze bij BOZAR aan de slag en in 2019 keerde ze terug naar de Universiteit Gent, waar ze onderzoek doet naar de invloed van kunst op de strijd voor rechtvaardigheid in Syrië.

Nozizwe Dube & Remi Peeters

Imperialisme

Arendts werk over imperialisme nodigt uit om na te denken over koloniale expansie en de gevaren ervan voor de rechten en vrijheden van de mens.

Nozizwe Dube (1995) studeerde rechten aan KU Leuven. Ze was coördinator van het diversiteitsplatform UNDIVIDED en medeoprichter van Karibu, een studentenvereniging voor studenten van Afrikaanse afkomst. Daarnaast was ze drie jaar lang voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. In 2017 werd ze door de Schwarzkopf Stiftung uitgeroepen tot Jonge Europeaan van het Jaar.

Remi Peeters (1948) studeerde filosofie aan KU Leuven en promoveerde met een proefschrift over Hannah Arendt. Tot 2008 doceerde hij filosofie en ethiek aan de Hogeschool-Universiteit Brussel. Samen met Dirk De Schutter vertaalde hij tal van werken van Hannah Arendt en schreef hij Hannah Arendt. Politiek Denker.

Dirk De Schutter & Alicja Gescinska

Totalitarisme

Arendt beschreef totalitarisme als een radicaal nieuwe regeringsvorm. Hoe ontstaat totalitarisme? Wat zijn de kenmerken? En wat is de de rol van ideologie en terreur? 

Dirk De Schutter (1954) vertaalde samen met Remi Peeters verschillende werken van Arendt naar het Nederlands (Totalitarisme, Het leven van de geest, etc). Hij is ook (co-)auteur van verschillende
stukken en boeken over Arendt (bv. Hannah Arendt, politiek denker). De Schutter was ook docent filosofie aan de Erasmushogeschool en KULeuven.

Alicja Gescinska (1981) is een van de meest toonaangevende filosofen van België en Nederland. Ze studeerde moraalwetenschappen aan de Universiteit van Gent en schreef een doctoraat over
het werk van Karol Wojtyla en Max Scheler. Gescinska is momenteel verbonden aan de Universiteit van Buckingham.

Pierre Lefranc & Jolien Paeleman

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Het wantrouwen tegenover de politiek is groot. Hoe kunnen we ons als burgers verhouden tot onze overheid? Maakt burgerlijke ongehoorzaamheid deel uit van een gezonde democratie?

Pierre Lefranc is jurist en rechter bij de Raad van State. Daarnaast is hij voorzitter van de commissie van toezicht van de penitentiaire instelling in Gent en van het Begeleidingscomité van het project
‘Rechtspraak, grondrechten en armoede’ van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.

Jolien Paeleman (1984) is ingenieur-architect en zet zich bij opleidings- en onderzoeksplatform Pixii in voor kennisverspreiding over duurzaam bouwen onder bouwprofessionals. Daarnaast is ze sinds 2019 actief bij burgerbeweging Extinction Rebellion. Ze was meermaals woordvoerder en werkt mee aan bewegingsopbouw en coalitievorming.


Partners