Aktief 2019 nummer 4

Inhoudstafel Aktief 2019 nummer 4

Pagina 1: Cover De sociaaldemocratie is doodziek en de queeste naar een vernieuwde linkerzijde

Pagina 2-4: Vincent Scheltiens – De sociaaldemocratie: crisis en toekomst

Pagina 5: Marc Le Bruyn – De onzekere terugkeer van de socialisten. Of alle hoop is nog niet verloren

Pagina 6: Jason Karagiannidis – 10 jaar Griekse crisis: stand van zaken voor links

Pagina 7: Dries Goedertier – De energietransitie in het Verenigd Koninkrijk: het plan van Labour

Pagina 8: Bjorn Gens – Urwahl in der SPD, richting voor Europa?

Pagina 9: Jonas Vanderschueren – Is er een Poolse sociaaldemocratie?

Pagina 10: In voorspoed en tegenspoed. Het relaas van een actieve basismilitant. Interview met Nico De Wulf, afgenomen door Bjorn Gens

Pagina 10: Debbie Gens – ‘Hoer’. Over onze normen en waarden

Pagina 11-12: Het literair salon

Pagina 13-14: David Hendrickx – Neoliberalisme en Vlaamse ruimtelijke ordening

Pagina 14: Karl Marx: de Nederlandse vertaling van Het Kapitaal, deel 2

Pagina 15: Jelle Versieren – Vivek Chibbers’ volksopvoeding: Kapitalisme voor beginners

Pagina 15: Het ultieme boek over middeleeuws Brugge is verschenen (Jan Dumolyn)

Pagina 16-19: Agenda

Pagina 19: In memoriam Stan Van Hulle

Pagina 20 – Johan Depoortere – De actualiteit van Marx

 

Extra digitale bijdrage: Hugo Buyssens – Sociaaldemocratie en de linkerzijde. Bedenkingen bij de zoektocht naar de remedies.

Extra digitale column: Pascal Debruyne – Kwetsbaarheid in tijden van de bolster