Het literair salon (4/2021)

Emiliano Acosta, Plato lezen. Liefde, filosofie en democratie in de Apologie van Socrates. Brussel: VUBPress, 2020. Emiliano Acosta is een docent verbonden aan de Vrije…