24 nov 2017 12:15

Heleen Debruyne: Waarom ik mezelf in 2017 (nog) feminist noem?

Heleen Debruyne is auteur en radiostem bij Klara. Daarnaast durft ze al eens op de barricade te gaan staan voor de vrijheid van de vrouw. Feminisme blijft nodig.We hebben stemrecht verworven, we mogen voltijds werken en we hoeven niet meer enkel de reproductie van de menselijke soort te verzekeren. Maar wat met het glazen plafond, wat met de seksuele intimidatie? Hoe verhoudt religie zich tot het feminisme? En hoe leren vrouwen èn mannen zichzelf te bevrijden van alle marketingstrategieën en seksuele onwetendheden?

Links-progressief@ugent is een discussieplatform opgezet door enkele progressieve Ugenters, in samenwerking met Sampol, Vermeylenfonds en Masereelfonds. Wij willen vrije denkers binnen en buiten de universiteit over de partijgrenzen heen met elkaar in contact brengen.
Hiertoe organiseren wij elke laatste vrijdagmiddag van de maand een middaglezing met progressieve stemmen uit alle domeinen van het openbare leven. Kom een lezing bijwonen en schrijf je in via progressief_links@outlook.com

Binnenkort wordt de vrije denker en de locatie bekend gemaakt.

Deze activiteit is gratis, de lunch moet u zelf voorzien.