07 okt 2017 10:30 - 00:00 € 15 | € 19

The Paper Revolution: Soviet Graphic Design and Constructivism

Geleid bezoek aan ADAM museum over de revolutionaire design van soviet kunstenaars en contructivisten

Naar aanleiding van 100 jaar Russische Revolutie voorziet het Masereelfonds politieke en culturele activiteiten rond de Russische revolutie, de sovjets, de sociale en culturele implicaties ervan…

Dit geleid bezoek aan de expo ‘Soviet Graphic Design and Constructivism’ dat momenteel loopt in het ADAM museum (museum verbonden aan het Atomium in Brussel) past in de campagne van het Masereelfonds. De tentoonstelling zal gewijd zijn aan het grafisch design van de jaren 1920 en 1930. Met belangrijke werken van Aleksandr Rodchenko, Varvara Stepanova, Vladimir Mayakovsky en andere. De tentoonstelling zal de visuele identiteit weergeven van de Sovjet-Unie gecreëerd door de Constructivist artiesten. De Constructivisme beweging was kunst ten gunste van de Revolutie. Het definieerde een nieuwe ordening en een nieuw, beter leven voor iedereen. In het delen van het geloof voor een betere toekomst werden de artiesten met hun creaties het uithangbord van de Sovjet propaganda.

Verder wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook het Atomium zelf te bezoeken, waar momenteel een tijdelijke expo “Magritte: Atomium meets surrealism” loopt naar aanleiding van 50 jaar overlijden van René Margritte. In het Adam zelf is er ook nog een expo over de historie van de Belgische modernistische desgin. Deze expo toont de opkomst van de art nouveau op het einde van de 19de eeuw en de verdere ontwikkelingen doorheen de 20ste eeuw. Ook deze 2 rondleidingen worden gegidst door professionelen en zijn inbegrepen in het programma.

Het programma ziet er als volgt uit:

10u30 start rondleiding ADAM museum over Sovjet design
12u15: lunchpauze (lunch niet inbegrepen)
13u: start rondleiding in het Atomium

Deze gevariëerde museumbezoeken met professionele gidsen worden door het Masereelfonds aan een uitzonderlijk voordelige tarief aangeboden dat u nergens anders kan vinden. Het geheel kost 15€ voor Masereelfonds-leden en 19€ voor niet-leden. Inschrijven is verplicht wegens beperkte plaats, inschrijven op orhan@masereelfonds.be. Bedrag te storten op rekeningnummer BE30 0010 8676 9711 met vermelding adam+atomium en aantal personen.

Plaatsen beperkt, tijdig inschrijven via orhan@masereelfonds.be