12 nov 2020 19:00 - 21:30

Online – Commons in Brussels: Introductie

Wat begrijpen we onder commons? Op welke terreinen zijn ze actief? Hoe verhouden ze zich tot de overheid, tot private ondernemingen en tot het private huishouden? Welke mogelijkheden hebben ze om de samenleving te organiseren? Waar schieten ze te kort? Utopie of realiseerbare werkelijkheid?

Een gespreksavond met o.a. Lieven De Cauter (RITCS – KULeuven) en Hanne Van Reusel (Joseph’aire, Sonian Wood) en het publiek.

Commons in Brussels: 5 online gespreksavonden, 5 donderdagen op rij. Telkens om 19:00 via livestream.

Ze duiken overal op. Zeker in de stad. Zeker in Brussel. Commons! Een Engelse term die slaat op een groep mensen die samenwerkt rond een afgebakend ‘gemeenschappelijke goed’. Dat ‘goed’ kan van alles zijn: een collectieve composthoop, een gedeelde moestuin, een materiaalbank, een spaarkas…

De inzet van commons lijkt meer te zijn dan enkel een gezamenlijke vrijetijdsbesteding. Via commons nemen burgers de samenleving mee in handen. Commons positioneren zich op die manier naast de initiatieven van de overheden en die van de private markt.

Kunnen concrete burgerinitiatieven werkelijk een grote impact maken?