26 Nov 2020 19:00 - 21:30

Online – Commons in Brussels: Commons en voeding

Hoe komt in een kleine wereldstad als Brussel eten op tafel? Welke commons zien we op dat vlak ontstaan? Bieden ze een wezenlijk alternatief voor hoe de private markt voedsel produceert en distribueert? Wiens buik geraakt gevuld, aan welke kost en wie maakt er winst?

Een gespreksavond met o.a. Olivier De Schutter (UCL), Maarten Roels (Terre en vue/BoerenBruxselPaysans), Samad Bouakka (Collectactif), Karolien Burvenich (Bloum) en het publiek.

Commons in Brussels: 5 online gespreksavonden, 5 donderdagen op rij. Telkens om 19:00 via livestream.

Ze duiken overal op. Zeker in de stad. Zeker in Brussel. Commons! Een Engelse term die slaat op een groep mensen die samenwerkt rond een afgebakend ‘gemeenschappelijke goed’. Dat ‘goed’ kan van alles zijn: een collectieve composthoop, een gedeelde moestuin, een materiaalbank, een spaarkas…

De inzet van commons lijkt meer te zijn dan enkel een gezamenlijke vrijetijdsbesteding. Via commons nemen burgers de samenleving mee in handen. Commons positioneren zich op die manier naast de initiatieven van de overheden en die van de private markt.

Kunnen concrete burgerinitiatieven werkelijk een grote impact maken?