19 nov 2020 19:00 - 21:30

Online – Commons in Brussels: Commons en huisvesting

Welke alternatieven bieden commons op vlak van huisvesting? Hoe verhouden ze zich tot het aanbod van de private markt en de overheid? Hoe kwaliteitsvol, betaalbaar en duurzaam zijn de alternatieven? Wie wil, kan en mag er wonen? Vinden we zo oplossingen voor de huisvestingscrisis in de stad?

Een gespreksavond met o.a. Nele Aernouts (Cosmopolis VUB), Geert De Pauw (Community Landtrust Brussels), Luc Lampaert (Wooncoop), Steven Guermeur en Koen Berghmans (Woningen 123 Logements) en het publiek.

Commons in Brussels: 5 online gespreksavonden, 5 donderdagen op rij. Telkens om 19:00 via livestream.

Ze duiken overal op. Zeker in de stad. Zeker in Brussel. Commons! Een Engelse term die slaat op een groep mensen die samenwerkt rond een afgebakend ‘gemeenschappelijke goed’. Dat ‘goed’ kan van alles zijn: een collectieve composthoop, een gedeelde moestuin, een materiaalbank, een spaarkas…

De inzet van commons lijkt meer te zijn dan enkel een gezamenlijke vrijetijdsbesteding. Via commons nemen burgers de samenleving mee in handen. Commons positioneren zich op die manier naast de initiatieven van de overheden en die van de private markt.

Kunnen concrete burgerinitiatieven werkelijk een grote impact maken?