Ode aan het Contraire is een initiatief dat op 6 maart 2019 van start ging als eerbetoon aan Rik Bevernage, stichter en bezieler van Masereelfonds Brugge en De Werf, die toen dag op dag een jaar overleden was.

De formule komt voortaan elk jaar terug: een uitgesproken ‘ode aan het contraire’, een jazzconcert en een prijsuitreiking voor Schone Contrariteit, waarbij een initiatief of organisatie wordt ondersteund die blijk geeft van schone tegendraadsheid.

Klik hier voor de edities van 2020, 2022 en 2023 (in 2021 ging het niet door vanwege covid)

Een initiatief van Caroline Blomme, Filip Delmotte, Marijke Deweerdt, Marise Lobelle en Boudewijn Perneel. Met de steun van Kunstencentrum KAAP, Mutate Nomine en Masereelfonds Brugge.

Prijs van de Schone Contrariteit

Elk jaar wordt door de initiatiefnemers van dit event de Prijs van de Schone Contrariteit geschonken aan een organisatie of initiatief dat zich in de marge bevindt of buiten de subsidieboot valt, gewild of ongewild.

De prijs bestaat uit een som geld en een beeld van de hand van kunstenaar Geert Vandewalle. Het stelt een kraaienpoot voor. Ge kent dat wel, zo een ijzeren ding dat, als ge het op de grond gooit er altijd minstens één scherpe, pinnige kant naar boven blijft steken. Maar het woord kraaienpoot wordt ook gebruikt voor de lachrimpels in ons gelaat.

Niemand is illegaal (2023)

De Prijs van de Schone Contrariteit ging in 2023 naar Niemand is illegaal, een groep Bruggelingen die regelmatig naar het vluchtelingenkamp in Duinkerke trekt met voeding, kledij en hulp. Het zijn hulpverleners van het eerste uur. Het project waaraan de groep nu werkt is de constructie van een badmobiel, een mobiele douchewagen.

Zie: https://www.niemandisillegaal.be/

Villa Voortman (2022)

De Prijs van de Schone Contrariteit ging in 2022 naar Villa Voortman uit Gent. Villa Voortman is een laagdrempelig ontmoetingshuis in de stad. Het richt zich tot kwetsbare mensen met een dubbel-diagnoseproblematiek die om tal van redenen de aansluiting met de reguliere hulpverlening missen. Zij hebben moeilijkheden op verschillende levensgebieden zoals ernstige psychiatrische en justitiële problemen, verslaving, stigmatisering en dakloosheid.

Het is een plek waar mensen zichzelf kunnen ontwikkelen via artistieke ateliers en andere activiteiten aangeboden door kunstenaars, vrijwilligers en bezoekers zelf. Met respect voor ieders eigenheid wordt er gestreefd naar sociale inclusie en toekomstperspectieven via de ondersteuning van inclusief burgerschap.

Zie: http://villavoortman.be/nl/home

Dirk Pauwels neemt de prijs in ontvangst voor Villa Voortman © Tom Leentjes

2021

Deze editie ging niet door omwille van covid.

De Batterie (2020)

De Prijs van de Schone Contrariteit ging in 2020 naar De Batterie uit Brugge. De Batterie is een sociaal-artistiek project dat vanuit de kunsten een platform en een stem geeft aan kinderen, jongeren en volwassenen vanuit de meest diverse leefwerelden, waaronder kansarmen. Dit initiatief verdient alle steun en een mateloos respect omdat deze vier vrouwen ondanks alle tegenslagen of subsidies die worden afgepakt, zo hard geloven in en zich inzetten voor die betere, maakbare samenleving en daar steentje voor steentje aan bouwen.

Zie: www.debatterie.be

Anne De Loof, Katrien Decoster, Frieke Verlé en Julie Blanckaert van De Batterie

Fernand Maréchal (2019)

De eerste Prijs van Schone Contrariteit ging naar pastoor Fernand Maréchal, die ondanks doodsbedreigingen verder onderdak verleent aan transmigranten in zijn kerk te Zeebrugge. Deze waardering gaat ook naar alle vrijwilligers die meewerken aan het project.