Ode aan het Contraire is een initiatief dat in 2019 van start ging als eerbetoon aan Rik Bevernage, stichter en bezieler van Masereelfonds Brugge en De Werf, die toen dag op dag een jaar eerder was overleden.

De formule komt voortaan elk jaar terug : een ode aan het contraire, een jazzconcert en een prijsuitreiking voor Schone Contrariteit, waarbij een initiatief of organisatie wordt ondersteund die blijk geeft van schone tegendraadsheid.

In maart 2022 werd de ode aan het contraire voorgesteld door Dirk Pauwels, die betrokken is bij diverse theaterbewegingen in Gent, stichter van het gezelschap Radeis, initiatiefnemer en eerste artistiek directeur van het Nieuwpoorttheater, artistiek leider van Oud Huis Stekelbees, omgedoopt tot Victoria, artistiek directeur van kunstencentrum CAMPO en autonoom beeldend kunstenaar. Nathalie Loriers zorgde voor muzikale verpozing.

PRIJS VAN DE SCHONE CONTRARITEIT 2022: VILLA VOORTMAN

Elk jaar wordt door de initiatiefnemers van dit event de Prijs van de Schone Contrariteit geschonken aan een organisatie of initiatief dat zich in de marge bevindt of buiten de subsidieboot valt, gewild of ongewild. Dit jaar wordt de prijs, bestaande uit een kunstwerk van de hand van Geert Vandewalle en een gift, toegekend aan Villa Voortman uit Gent.

Villa Voortman is een laagdrempelig ontmoetingshuis in de stad. Het richt zich tot kwetsbare mensen met een dubbel-diagnoseproblematiek die om tal van redenen de aansluiting met de reguliere hulpverlening missen. Zij hebben moeilijkheden op verschillende levensgebieden zoals ernstige psychiatrische en justitiële problemen, verslaving, stigmatisering en dakloosheid.

Villa Voortman vertrekt van een schadebeperkende benadering en kenmerkt zich door het aanbieden van een asiel of schuilplaats, een warme plek waar men zich welkom en geaccepteerd voelt. De focus ligt op ontmoeting met respect voor ieders identiteit. Het is een permissieve, niet- verplichtende, ‘ontvankelijk wachtende’ omgeving die persoonlijke groei en relaties bevordert, belang hechtend aan empowerment, of kracht geven.

Het is een plek waar mensen zichzelf kunnen ontwikkelen via artistieke ateliers en andere activiteiten aangeboden door kunstenaars, vrijwilligers en bezoekers zelf. Met respect voor ieders eigenheid  wordt er gestreefd naar sociale inclusie en toekomstperspectieven via de ondersteuning van inclusief burgerschap.

Onder het motto: “minimale structuur, maximale verantwoordelijkheid” waarbij gelijkwaardigheid, participatie, overleg en de-stigmatisering centraal staan, wordt er langzaam een band opgebouwd met de bezoekers zoals de mensen er genoemd worden. Zo worden ze steeds meer mensen met een verhaal wat leidt tot verbondenheid en verlangen en tot een langzame terugkeer in de samenleving waaruit ze werden uitgesloten.

Creativiteit en artistieke ontwikkeling zijn bijkomende hefbomen van waaruit dingen ontstaan die meer dan de moeite zijn. Villa Voortman presenteert zich niet binnen de zorgbiotopen maar breekt in in de artistieke en culturele omgeving. Naast een muziekatelier startte o.l.v. van Dirk Pauwels een wekelijks schrijfatelier; vanuit UGent sluiten op vraag van professor Stijn Vanheulen studenten aan van de richting klinische psychologie en orthopedagogie. De theatervoorstelling UTOPIA en AVANTI werden legendarische projecten die onder andere op TAZ werden gepresenteerd. In 2014 werd de initiatiefnemer en verantwoordelijke Dirk Bryssinck van Villa Voortman uitgeroepen tot psycholoog van het jaar.

Zie : http://villavoortman.be/nl/home

Foto’s © Tom Leentjes

Een initiatief van Caroline Blomme, Filip Delmotte, Marijke Deweerdt, Marise Lobelle en Boudewijn Perneel.

Met de steun van KC KAAP, Mutate Nomine en Masereelfonds Brugge.