06 mrt 2022 20:00 € 15 | € 15

Contraire – A Tribute to Rik

Ode aan het Contraire is een initiatief dat in 2019 van start ging als eerbetoon aan Rik Bevernage, stichter en bezieler van Masereelfonds Brugge en De Werf, die toen dag op dag een jaar eerder was overleden.

Het gebeuren komt voortaan elk jaar terug : een ode aan het contraire, een jazzconcert en een prijsuitreiking voor schone contrariteit, waarbij een initiatief of organisatie in de marge wordt ondersteund die blijk geeft van schone tegendraadsheid.

Spreker : Dirk Pauwels volgde geen toneelopleiding, maar kwam in het theater terecht via de beeldende kunsten. Hij was medestichter van Radeis en artistiek leider van Victoria en later Campo.

Concert : Nathalie Loriers (piano)

Uitreiking Prijs van de Schone Contrariteit.

Tickets : € 15 via www.kaap.be en In&Uit kantoren. Snel reserveren is de boodschap

Vrije bijdrage voor de Prijs van de Schone Contrariteit op rek.nr. BE29 5230 8000 4564 van vzw Mutate Nomine.

Een organisatie van Mutate Nomine, Masereelfonds en KAAP