09 mrt 2022 19:00

Sonja Lavaert over Rudolf Boehm (1927 – 2019)

In vier sessies bespreken vier hedendaagse filosofen werk en leven van de Grote Vier, hun voorgangers en leermeesters aan de Universiteit van Gent. Samen met Leo Apostel, Rudolf Boehm en Etienne Vermeersch behoorde Rudolf Boehm tot wat men de Grote Vier is gaan noemen.

Sonja Lavaert is docente aan de Vrije Universiteit Brussel