18 mei 2022 19:00

Johan Braeckman over Etienne Vermeersch (1934 – 2019)

In vier sessies bespreken vier hedendaagse filosofen werk en leven van de Grote Vier, hun voorgangers en leermeesters aan de Universiteit van Gent. Samen met Leo Apostel, Jaap Kruithof en Rudolf Boehm behoorde Etienne Vermeersch tot wat men de Grote Vier is gaan noemen

Johan Braeckman is gewoon hoogleraar wijsbegeerte Universiteit Gent