13 apr 2022 19:00

Rik Pinxten over Jaap Kruithof (1929-2009)

In vier sessies bespreken vier hedendaagse filosofen werk en leven van de Grote Vier, hun voorgangers en leermeesters aan de Universiteit van Gent. Samen met Leo Apostel, Rudolf Boehm en Etienne Vermeersch behoorde Jaap Kruithof tot wat men de Grote Vier is gaan noemen.

Freddy Mortier is hoogleraar ethiek Universiteit Gent