27 mrt 2022 13:00

Nationale manifestatie – Europe for Peace

 

Wil je ook je verontwaardiging uitdrukken over de Russische invasie van Oekraïne? We spreken ons op 27 maart uit tegen de gruwel van oorlog. We roepen op tot een staakt-het-vuren en de-escalatie. Stop de oorlog nu!

1. Rusland weg uit Oekraïne!

Wij willen dat de oorlog in Oekraïne stopt, nu. Wij veroordelen scherp de Russische invasie in Oekraïne, en eisen een onmiddellijk staakt-het-vuren alsook de terugtrekking van de Russische troepen. Wij baseren ons op de principes van het internationaal recht en het VN-Handvest, dat het gebruik van geweld, het miskennen van de soevereiniteit en het schenden van de grenzen van landen verbiedt.

2. Solidair met de vluchtelingen.

Wij zijn solidair met alle slachtoffers en vluchtelingen van deze oorlog, en vragen meer middelen om hen te helpen. Wie vlucht uit Oekraïne moet een menswaardige opvang krijgen, zonder onderscheid op basis van huidskleur, religie, nationaliteit of origine. Meer in het algemeen herinneren we de Belgische staat aan zijn verplichtingen inzake opvang, voor alle vluchtelingen/migranten, waar ze ook vandaan komen.

3. Actieve vredesdiplomatie.

Wij vragen alle mogelijke diplomatieke inspanningen te doen om via dialoog en onderhandelingen tot de-escalatie, veiligheid en vrede in Europa te komen. België en de Europese Unie kunnen daar actief toe bijdragen, binnen het bredere kader van de Verenigde Naties (VN) of de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

4. Geen militair opbod.

Wij waarschuwen voor de gevolgen van het sturen van troepen en wapens naar de conflictzone. In plaats van bij te dragen tot vrede, riskeert dit olie op het vuur te gooien en zelfs tot een nucleair conflict te leiden.

5. Een kernwapenvrij Europa.

België en het hele Europese continent moeten op korte termijn kernwapenvrij worden. Zoals in bestaande VN-verdragen vastgelegd, moeten de kernwapens de wereld uit.

6. Investeren in het sociale.

Wij zijn bezorgd om de sociale en economische gevolgen van de oorlog, met hogere energiefacturen, meer inflatie, meer werkloosheid. We vragen dat er zo snel mogelijk maatregelen worden genomen om de meest kwetsbare mensen in België en elders in de wereld te ondersteunen. Het zijn altijd de machtigen die de oorlog verklaren, en de gewone mensen die er de prijs voor betalen. In plaats van hogere militaire budgetten, is er nood aan grotere investeringen in sociale bescherming, openbare diensten, de klimaattransitie, een gezond leefmilieu,…

7. Samen in een veilig Europa.

Wij willen een Europa waar iedereen zich veilig kan voelen, zonder dreiging, zonder conflicten, zonder oorlog. Daarvoor moet een hernieuwd systeem van collectieve en ondeelbare veiligheid uitgewerkt worden, een nieuwe ‘veiligheidsarchitectuur’.

8. Eén grote vredesbeweging.

Wij zijn solidair met al wie in Oekraïne, in Rusland, in Europa en wereldwijd opkomt voor vrede. Wij willen bruggen bouwen tussen de werkende mensen en de volkeren uit alle landen in hun strijd voor vrede, democratie en sociale vooruitgang. De hele wereld is onze thuis.

Download de flyer

 

Bekijk zeker ook onze andere activiteiten: