Oproep #Nonukes.be : geen (nieuwe) kernwapens in België.

Hoog tijd om kernwapens te verbieden! Ook in België. Dat betekent dat de Amerikaanse B61 kernbommen in Kleine Brogel moeten worden verwijderd en niet vervangen door gemoderniseerde B61-12 kernbommen.

De wereldwijde ecologische, sociale en economische uitdagingen zijn groot. Een nieuwe kernwapenwedloop met een buitensporig hoge kostprijs verergert de problemen alleen maar. Een nucleair opbod verhoogt de kans op het gebruik van kernwapens. De dreiging van een kernoorlog is nu groter dan tijdens de Koude Oorlog.

Lange tijd was nucleaire afschrikking en de daarmee gepaard gaande absurde idee van ‘gegarandeerde wederzijde vernietiging’ de dominante doctrine die een permanente bedreiging vormde voor het voortbestaan van het leven op aarde. Nucleaire afschrikking leek te impliceren dat kernwapens niet zullen worden ingezet. Maar vandaag is de inzet van kernwapens steeds meer mogelijk en acceptabel geworden. De nieuwe militaire doctrines verlagen de drempel voor gebruik van kernwapens, ook bij niet-nucleaire aanvallen. Daartoe worden nieuwe ‘mini’-kernbommen ontwikkeld. Zo worden ook ‘onze’ kernbommen, de B61’s, gemoderniseerd. Deze B61-12 kernbommen zijn bestemd voor de toekomstige nieuwe Belgische gevechtsvliegtuigen, de F35’s.

Het aantal landen met kernwapens is toegenomen, de meeste verdragen die kernwapens beperken zijn opgezegd of lopen binnenkort af. Deze situatie is ongekend ernstig. De kans op gebruik van kernwapens door terroristen verhoogt nog verder het gevaar, in het bijzonder in de ‘gastlanden’ van kernwapens zoals België.

Geen enkel land of internationale organisatie heeft de medische, menselijke of logistieke middelen om adequaat te reageren op de gevolgen van een nucleaire explosie, bewust of accidenteel, gezien de enorme explosiekracht.

Een ‘mini’-kernbom zoals de B61-12 is tot 3 keer het equivalent van de kernbom die Hiroshima vernietigde. En een enkele Amerikaanse of Russische kernraket kan een explosiekracht tot meer dan 300 keer het equivalent van de bom op Hiroshima vertegenwoordigen!

Chemische en biologische wapens zijn verboden, het wordt tijd om hetzelfde te doen met kernwapens. Massavernietigingswapens kunnen geen onderscheid maken tussen burgers en militairen, en zijn daarom in strijd met het internationaal recht.

Ons land kan en moet zoals in de jaren ’80 tijdens de rakettencrisis in Europa, door de mobilisatie van burgers en politici, de hervatting van onderhandelingen aanmoedigen en actief weigeren om mee te doen aan de escalatiepolitiek.

Als de sociale, ecologische en economische uitdagingen niet opgelost worden, kunnen zij de aanleiding vormen voor gewapende conflicten met wereldwijde omvang. Het wordt tijd dat we de kernwapens elimineren voor zij ons vernietigen. Het is geen 5 voor 12, maar 2 voor 12!

Wij, de ondertekenaars verenigen ons achter de volgende eisen aan parlement en regering:

  1. Verbied bij wet de ontplooiing van nieuwe kernwapens en in het bijzonder de B61-12
  2. Maak werk van de terugtrekking van de kernwapens die momenteel in Kleine Brogel gestationeerd zijn.
  3. Verbied een nucleaire aanvalscapaciteit voor de huidige en toekomstige gevechtsvliegtuigen.
  4. Onderteken en ratificeer het VN-verdrag dat kernwapens verbiedt (TPNW).

Teken de 3 petities voor een België, een Europa en een wereld zonder kernwapens

WIE ZIJN WE

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens streeft naar een kernwapenvrij België in een kernwapenvrije wereld. De Coalitie wordt getrokken door de vredesbeweging en werkt samen met partners uit het brede middenveld. Wij eisen van onze Belgische regering dat het Belgische grondgebied kernwapenvrij gemaakt wordt en ook internationaal een trekkersrol speelt in de realisatie van een kernwapenvrije wereld. Het ultieme streefdoel is een ontmanteling van alle kernwapens en het aanvaarden van een internationaal allesomvattend kernwapenverbod. Immers:

  • Kernwapens zijn massavernietigingswapens en maken geen onderscheid tussen militairen en burgers.
  • De gevolgen van een kernexplosie zijn catastrofaal voor de planeet en de mensheid.
  • Dreigen met en gebruik van kernwapens is strijdig met het Internationaal en Humanitair Recht.
  • Kernwapenstaten hebben de plicht te ontwapenen volgens het Non-Proliferatieverdrag, de hoeksteen van het internationale kernwapenregime.
  • Het onderhoud en de modernisering van de wereldwijde kernwapenarsenalen is een miljardenverslindende kost die beter kan gebruikt worden de ecologische en menselijke noden op deze planeet te verlichten.
  • Kernwapens zorgen niet voor meer veiligheid, ze vormen geen oplossing voor de ecologische, sociale, financiële en economische uitdagingen en crisissen van deze tijd

De Coalitie is lid van ICAN internationaal.

Leden van de Belgische Coalitie tegen Kernwapens:

11.11.11, ABVV/FGTB, Activisme_be, Agir Pour La Paix, Artsen Voor Vrede, Association culturelle Joseph Jacquemotte, Belgishche Coalitie ‘stop uranium wapens’, Beweging.net, CEPAG, CETRI, Christenen voor Socialisme, CNAPD, Climaxi, Comité belge de soutien au peuple Sahraoui, De Loodsen, EDDEP asbl, Comité de Surveillance de l’OTAN, CRISPAL Afrique, Etopia, FairFin, FGTB Wallone, Fin du nucléaire, Forum Nord-Sud, Greenpeace Belgium, Intal, Inter-Environnement Bruxelles, Institut Kurde de Bruxelles, ITUC-SCI, Kairos, Käthe Kollwitz Vredesloop, Leuvens Vredesbeweging, Links Ecologisch Forum, Masereelfonds, Médecins pour la prévention de la guerre nucléaire, MOC, Mouvement Chrétien pour la Paix, Mouvement des jeunes Socialistes, Pax Christi Vlaanderen, Plateforme Citoyenne de soutien aux réfugiés, Platform Solidariteit, Pour écrire la liberté, SCI Projets Internationaux, Tat wala, Territoires de la mémoire, VOS Vlaamse Vredesvereniging, VRAK, Vrede vzw, Vredesactie, Vrouwen in het Zwart, Wereld Missie Hulp, Women’s International League for Peace and Freedom.

Meer info: www.nonukes.be

21, het jaar waarin kernwapens illegaal werden. Toch investeren de kernwapenstaten nog steeds biljoenen dollars aan de vernieuwing en uitbreiding van hun kernwapenarsenalen. Daarom vonden er in de maand september allerlei acties plaats aan verschillende militaire basissen in Europa.

Op 26 september, de Internationale Dag voor de Afschaffing van Kernwapens, werd er ook in België actiegevoerd aan de basis in Kleine Brogel. Met een ludiek en vredevol protest, brachten we één duidelijke boodschap: Geen kernwapens in België!


Met een 150-tal activisten sprongen we op de fiets richting Kleine-Brogel. Onderweg werden we versterkt door Nederlanders en Duitsers. Lees meer