No Nukes coalitie

PERSBERICHT: België neemt deel aan historische VN conferentie over kernwapenverbod 

20/06/2022

Op 21 – 23 juni komen meer dan 100 landen samen in Wenen in het kader van het VN Verbodsverdrag op Kernwapens tijdens de eerste Meeting of States Parties (MSP). Dit zal de eerste gelegenheid zijn voor de internationale gemeenschap om werk te maken van een concreet plan voor een wereld zonder kernwapens sinds de Russische nucleaire dreigementen. Ons land kondigde aan te zullen deelnemen als waarnemer. De Belgische Coalitie is blij dat de regering het eigen regeerakkoord eindelijk in de praktijk omzet. 

Kernwapens staan weer bovenaan de internationale agenda. De Russische inval in Oekraïne en de dreigementen om kernwapens te gebruiken hebben de angst voor een kernoorlog opnieuw aangewakkerd. Dit stelt oude assumpties rond veiligheid en afschrikking in vraag. Binnen dit conflict worden Russische kernwapens niet gebruikt om af te schrikken, maar om te dwingen en te intimideren, en een dekmantel te bieden voor oorlogsmisdaden en schendingen van de mensenrechten. Het is nu duidelijker dan ooit dat veiligheid onmogelijk is zolang er kernwapens bestaan. 

De eerste MSP is een historische gebeurtenis en het perfecte kader om werk te maken van concrete stappen richting nucleaire ontwapening. Tijdens de MSP zijn niet alleen verdragspartijen uitgenodigd. Ook landen die interesse hebben om het verdrag mee op te volgen zijn welkom als waarnemer. België vervoegt nu de club van Europese en NAVO bondgenoten die reeds aankondigden aanwezig te zijn: Duitsland, Finland, Nederland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland nemen deel als waarnemer. Ook Australië kondigde vorige week nog aan te zullen deelnemen. 

Terwijl premier De Croo tijdens de Commissie Buitenlandse Betrekkingen op woensdag 15 juni nog aangaf niet van plan te zijn een delegatie te sturen omdat dit NAVO eenheid in gevaar zou brengen, beslist België nu toch te gaan in het kader van een deal rond de verhoging van het defensiebudget tot 2% van het BBP tegen 2035. 

Het is positief dat de regering nu haar eigen regeerakkoord nakomt door een Belgische delegatie naar Wenen af te vaardigen. Enkel zo kan ons land nagaan op welke manier het Verbodsverdrag een positieve impuls kan geven aan multilaterale nucleaire ontwapening. Een eerste stap is gezet, dit is nog maar het begin! 77% van de Belgen vraagt namelijk dat ons land dit verdrag ondertekent (YouGov, november 2020). 

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens zal de hele week aanwezig zijn in Wenen en voorziet regelmatig updates via: www.nonukes.be 

Persbericht: Tegen oorlog en dreigementen om nucleair arsenaal te gebruiken

/  februari 28, 2022/  Belgische coalite tegen kernwapens

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens veroordeelt het besluit van Rusland om zijn kernwapenarsenaal in staat van paraatheid te brengen en de dreiging van de president om het te gebruiken. De Coalitie roept alle kernwapenstaten op hun arsenalen af te bouwen en de dreigementen te stoppen.

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens roept op tot een onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden in Oekraïne, de terugtrekking van Rusland en onderhandelingen die leiden tot een vreedzame oplossing, en roept België opnieuw op om het Verdrag inzake het verbod op kernwapens te ondertekenen.

De oorlog in Oekraïne toont aan dat de gevaren van kernwapens nooit ver van ons bed waren. Kernwapens in staat van paraatheid brengen in tijden van oorlog en conflict wakkert verdere escalatie alleen maar aan. Een ongeluk is dan snel gebeurd. Het helpt niet dat de Franse Minister Le Drian Putin eraan herinnerde dat ook de NAVO kernwapens heeft. De grootste kernwapenmachten de VS en Rusland staan opnieuw oog in oog. Het is hoog tijd voor de-escalatie en een nieuw nucleair ontwapeniningsproces.

Wat nu gebeurt in Oekraïne toont duidelijk aan dat de zogenaamde afschrikking met kernwapens de vrede niet waarborgt, maar net gebruikt wordt om de invasie van Oekraïne en de oorlog te laten voortduren met steeds erger gevolgen

In de week voor de aanval van Oekraïne hield Rusland een nucleaire oefening, net zoals de NAVO dat afgelopen oktober deed en sinds haar oprichting elk jaar doet. Ook deze oefeningen vormen een impliciete dreiging om kernwapens te gebruiken en maken de inzet van dergelijke wapens steeds waarschijnlijker. Laat ons niet vergeten dat het hier gaat om massavernietigingswapens die miljoenen mensenlevens en ons klimaat bedreigen.Deze dreiging wordt nog verergerd door de modernisering van de B61 kernbommen uit de VS die opgesteld staan in België en Europa. Hierdoor wordt het gebruik ervan meer flexibel en dus meer haalbaar. Hetzelfde geldt voor de nieuwe hypersonische wapens van Rusland die mogelijks nucleair kunnen worden. Noch Rusland, noch de kernmachten van de NAVO hanteren een No First Use policy. Het feit dat het nog niet tot een confrontatie van kernmachten kwam, is louter toeval en geluk. Terwijl veel politici en media nog steeds pleiten voor “afschrikking”, zeggen anderen, zoals de opperbevelhebber van de NAVO-troepenmacht in Europa, dat zij “voorstander zijn van het flexibele gebruik van kernwapens als eerste“.

Elke oorlog is een humanitaire ramp. Een nucleair conflict, zelfs een beperkt conflict, zou ettelijke malen erger zijn. De verwoesting, de dood, de verschrikking en het extreme en onmiddellijke lijden van ontelbare burgers zouden elke medische en humanitaire reactie onmogelijk maken. De gevolgen – radioactief, economisch, politiek – zullen generaties lang schaden.

De financiële middelen die in dienst worden gesteld van deze potentiële catastrofe zijn meer dan ooit noodzakelijk om de enorme huidige uitdagingen op sociaal gebied en wat betreft het milieu het hoofd te bieden.

Het risico op een nucleair conflict staat opnieuw historisch hoog. De enige manier om de humanitaire ramp te vermijden is door nucleaire ontwapening. Daarom keurde een grote meerderheid aan landen het VN-Verbodsverdrag op Kernwapens goed. Het is het enige verdrag dat het bezit, de productie, het dreigen met en het gebruik van kernwapens verbiedt. Waar wacht België nog op om het te ondertekenen? Meer dan 77% van de Belgische bevolking is voor.

Teken de 3 petities voor een België, een Europa en een wereld zonder kernwapens

WIE ZIJN WE

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens streeft naar een kernwapenvrij België in een kernwapenvrije wereld. De Coalitie wordt getrokken door de vredesbeweging en werkt samen met partners uit het brede middenveld. Wij eisen van onze Belgische regering dat het Belgische grondgebied kernwapenvrij gemaakt wordt en ook internationaal een trekkersrol speelt in de realisatie van een kernwapenvrije wereld. Het ultieme streefdoel is een ontmanteling van alle kernwapens en het aanvaarden van een internationaal allesomvattend kernwapenverbod. Immers:

  • Kernwapens zijn massavernietigingswapens en maken geen onderscheid tussen militairen en burgers.
  • De gevolgen van een kernexplosie zijn catastrofaal voor de planeet en de mensheid.
  • Dreigen met en gebruik van kernwapens is strijdig met het Internationaal en Humanitair Recht.
  • Kernwapenstaten hebben de plicht te ontwapenen volgens het Non-Proliferatieverdrag, de hoeksteen van het internationale kernwapenregime.
  • Het onderhoud en de modernisering van de wereldwijde kernwapenarsenalen is een miljardenverslindende kost die beter kan gebruikt worden de ecologische en menselijke noden op deze planeet te verlichten.
  • Kernwapens zorgen niet voor meer veiligheid, ze vormen geen oplossing voor de ecologische, sociale, financiële en economische uitdagingen en crisissen van deze tijd

De Coalitie is lid van ICAN internationaal.

Leden van de Belgische Coalitie tegen Kernwapens:

11.11.11, ABVV/FGTB, Activisme_be, Agir Pour La Paix, Artsen Voor Vrede, Association culturelle Joseph Jacquemotte, Belgishche Coalitie ‘stop uranium wapens’, Beweging.net, CEPAG, CETRI, Christenen voor Socialisme, CNAPD, Climaxi, Comité belge de soutien au peuple Sahraoui, De Loodsen, EDDEP asbl, Comité de Surveillance de l’OTAN, CRISPAL Afrique, Etopia, FairFin, FGTB Wallone, Fin du nucléaire, Forum Nord-Sud, Greenpeace Belgium, Intal, Inter-Environnement Bruxelles, Institut Kurde de Bruxelles, ITUC-SCI, Kairos, Käthe Kollwitz Vredesloop, Leuvens Vredesbeweging, Links Ecologisch Forum, Masereelfonds, Médecins pour la prévention de la guerre nucléaire, MOC, Mouvement Chrétien pour la Paix, Mouvement des jeunes Socialistes, Pax Christi Vlaanderen, Plateforme Citoyenne de soutien aux réfugiés, Platform Solidariteit, Pour écrire la liberté, SCI Projets Internationaux, Tat wala, Territoires de la mémoire, VOS Vlaamse Vredesvereniging, VRAK, Vrede vzw, Vredesactie, Vrouwen in het Zwart, Wereld Missie Hulp, Women’s International League for Peace and Freedom.

Meer info: www.nonukes.be

21, het jaar waarin kernwapens illegaal werden. Toch investeren de kernwapenstaten nog steeds biljoenen dollars aan de vernieuwing en uitbreiding van hun kernwapenarsenalen. Daarom vonden er in de maand september allerlei acties plaats aan verschillende militaire basissen in Europa.

Op 26 september, de Internationale Dag voor de Afschaffing van Kernwapens, werd er ook in België actiegevoerd aan de basis in Kleine Brogel. Met een ludiek en vredevol protest, brachten we één duidelijke boodschap: Geen kernwapens in België!


Met een 150-tal activisten sprongen we op de fiets richting Kleine-Brogel. Onderweg werden we versterkt door Nederlanders en Duitsers. Lees meer