23 apr 2024 19:30 € 16 | € 16

Edelweiss Piraten


Vlamingen aller gemeen­ten, ver­e­nigt u!
Deze spek­ta­ke­l­avond is er voor alle­man. Vanavond zal de gloed van de opko­men­de vrij­heid zich ver­sprei­den als de och­tend­dauw over de vel­den van Vlaanderen. Voel de opwin­ding die door de lucht trilt ter­wijl Vrijheid voor Vlaanderen, onder lei­ding van de onver­schrok­ken Dees Van Langemarck, haar vleu­gels uit­spreidt naar de toe­komst. Bereid je voor op een groot­se over­win­ning, waar­bij ons gelief­de Vlaanderen eco­no­misch en cul­tu­reel naar onge­ken­de hoog­ten wordt getild. Ken jij het land waar de kanon­nen bloei­en? Kom! Hier bent u vei­lig en vrij. Dees van Langemarck heeft Vlaanderens meest kloe­ke acro­ba­ten ver­za­meld; ze zul­len zwe­ven als Vlaamse gaai­en door het hemels­blauw. En wie kan de char­me­zan­ger Marnix De Clercq, de kam­pi­oen van de Vlaamse har­ten, weer­staan? Onbevreesd brengt hij lie­de­ren van lief­de voor ons land en onze men­sen. Dans, woord, muziek en film sle­pen je mee in een geel-zwar­te zee, om te baden in trots en toe­wij­ding voor onze gedeel­de ziel en grond, waar­aan we alle­maal, of we wil­len of niet, ver­knocht zijn. Hier, in dit land waar de kanon­nen bloei­en, kij­ken we elkaar recht in de ogen, ver­ster­ken we elkaar met een ste­vi­ge lin­ker, en vin­den we alle­maal onze plek. Hier, in dit land waar de kanon­nen bloei­en, in Ons Vlaanderen, is geen plaats voor ver­deeld­heid — hier staan we zij aan zij, ver­e­nigd in lief­de en plicht voor dit para­dijs van onze voor­va­de­ren. Hier, in dit land waar de kanon­nen bloei­en, kun­nen wij tegen een stoot. Hier, in dit land waar de kanon­nen bloei­en, kun­nen zelfs zwak­ke veld­bloe­men met de juis­te inge­steld­heid uit­groei­en tot stand­vas­ti­ge eiken die gene­ra­ties lang op onze grond bloei­en. Welkom in ons Vlaanderen, waar de kanon­nen bloeien.
– Anton Van Sint-Amandsberg

Een voor­stel­ling van Alexander Deprez & Nathalie Nijs
Met Titus De Voogdt, Musia Mwankumi, Arne De Tremerie, Lucie Plasschaert, Arne Luiting, Jan Marcoen, Valentina Tóth, Brent Vanneste, Jesse Vandamme, Nathan Ysebaert, Siebe Duthoit, Tore Snauwaert, Tars Van Der Vaerent, Dennis Verstappen, Fleur Perneel, Ramon Mahieu, Sarah Neutkens, Eran de Vlam

Muziek door Elisabeth Klinck, Valentina Tóth, Nathan Ysebaert, Jesse Vandamme, Siebe Duthoit, Tore Snauwaert, Jan Marcoen, Fatih De Vos