18 apr 2021 20:00

Zingeving en ecologie

Klimaatverandering kwam de voorbije jaren steeds meer op de politieke agenda te staan dankzij de internationale klimaatmarsen, de klimaatzaak en de verschillende klimaatrampen wereldwijd. Hoewel klimaat een veel besproken thema is, wordt het zelden besproken vanuit religieus of zingevingsperspectief.

Vier sprekers bereiden elk aan de hand van een quote die hen inspireert uit hun religieuze/zingevingsboek een reflectieve lezing voor over ecologie en zingeving, waarna ze als panel met elkaar in gesprek gaan. Chemie leerkracht en mede-oprichter van Green Deen vzw Yasmina Akhandaf brengt een lezing vanuit islamitisch perspectief, Hoogleraar Hans Alma vanuit het humanistisch perspectief, Markus Fobelets – als aanhanger van het hindoeïsme – vanuit het hindoeïstisch perspectief en Isfried Rodeyns vanuit het perspectief van de Quakers. Zahra El-Jadid vat de gesprekken illustratief samen en laat ons tijdens de pauze en als slot meegenieten van haar werk.