22 apr 2021 20:00

Verbergt de natuur zich?

Bestaat de natuur of bestaat ze niet? Antropologen hebben lange tijd beweerd dat de natuur een verkeerd soort concept is dat slechts in het westen kon ontstaan. In tijden van het antropoceen wordt gezegd dat de natuur, opgevat als iets wat los staat van mensen, niet langer bestaat, want er is niet meer op deze planeet dat niet op een of andere wijze door de mens is geïnfecteerd. Daar staan opvattingen tegenover die stellen dat we om strategisch-politieke redenen dienen vast te houden aan het natuurconcept: wat kunnen we immers nog beschermen als er geen natuur meer is om te beschermen?

In zijn lezing zal René ten Bos (Radboud Universiteit) een oude Griekse wijsheid in herinnering brengen: “De natuur houdt ervan zich te verbergen” (Phuseoo kruptesthai philein). Wat betekent deze oude, vaak aan Herakleitos toegeschreven wijsheid en wat kunnen we er nu nog van leren?

Deze activiteit is een eerste samenwerking van de Vlaamse initiatiefgroep Maand van de Filosofie (zie Nieuws voor meer info).