17 apr 2021 21:00

Van de wereld een thuis maken: over Roger Scrutons Groene Filosofie

Groene filosofie behoort tot een van de belangrijkste boeken van de in 2020 overleden Britse filosoof Roger Scruton. Dat ligt enerzijds aan het hoofdthema van het boek: weinig zaken zijn urgenter dan de vraag hoe we op een duurzamere manier zorg kunnen dragen voor de wereld waarin we leven. Anderzijds ligt dat aan de manier waarop Scruton deze vraag benadert. Scruton verbindt aan de zorg voor het milieu immers talloze aspecten die centraal staan in zijn conservatieve filosofie: de morele en maatschappelijke betekenis van schoonheid, een kritiek op consumentisme, de eerbied voor het verleden, het belang van gemeenschapsgevoel en verantwoordelijkheidszin, en bovenal: het primordiale belang van de notie van ‘oikofilie’: de liefde voor de plek die we thuis noemen. In deze lezing worden al deze aspecten van Scrutons kijk op mens, milieu en maatschappij toegelicht, om tot een beter begrip van Scrutons denken, het conservatisme als filosofische levenshouding en onze condition humaine te komen.

Online lezing door Alicja Gescinska , doctor in de filosofie