04 okt 2021 19:30

Ons bewustzijn: een fascinerend raadsel!

Een interdisciplinaire verkenning.

Met Studium Generale gaan we verder waar andere stoppen. Bij elke lezing geeft een specialist een toegankelijke uiteenzetting over een deelaspect van het globale thema.

De start van onze achtdelige reeks over bewustzijn is voor Eric Kerckhofs. 
Ons bewustzijn is een dagdagelijkse ervaring, die de mens een bijzonder evolutionair voordeel heeft bezorgd. We beseffen dat we ons via onze zintuigen een beeld kunnen vormen van onze buitenwereld, maar ook voor een deel van onze binnenwereld. We zijn ons van onszelf bewust. We kunnen informatie verwerken, erover nadenken en redeneren. We kunnen intenties vormen, beslissingen nemen en die in handelingen omzetten. We kunnen verbaal en non-verbaal communiceren met anderen. Toch blijkt het bijzonder moeilijk om het bewustzijn te definiëren. Filosofen, psychologen en neurowetenschappers trachten te begrijpen hoe onze hersenen in staat zijn om een bewuste ervaring tot stand te brengen.

Hoe komen mensen bijvoorbeeld tot de ervaring van een kleur en hoe zou een vleermuis de wereld ervaren? Neurologen bestuderen de veranderingen van het bewustzijn bij mensen met hersenaandoeningen. En wat is de verhouding tussen bewuste en onbewuste processen? Allemaal boeiende vragen waarop vanuit verschillende disciplines naar een antwoord wordt gezocht. Hierover bewust nadenken is een typisch menselijke activiteit.

Eric Kerckhofs.
Prof. em. Eric Kerckhofs was verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel als gewoon hoogleraar in de neurologische revalidatie en de revalidatiepsychologie. Hij was co-directeur van het Center for Neurosciences VUB en daarin verantwoordelijk voor de zuil Brain, Cognition & Behavior. Hij publiceerde een honderdtal wetenschappelijke bijdragen op het gebied van de neurologische revalidatie en was ook als onderzoeker verbonden aan het laboratorium voor klinisch-experimentele psychologie.

Samen met prof. Ch. Lafosse schreef hij het boek Revalidatiepsychologie. Bestuursmatig was hij zes jaar decaan van de faculteit voor Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie. Hij was mede-oprichter en ondervoorzitter van de Belgian Society for Neurorehabilitation en bestuurslid van een aantal wetenschappelijke verenigingen en adviesraden. Sinds zijn emeritaat verdiept hij zich in de wetenschapsfilosofie aan de VUB en de UAntwerpen.