21 mrt 2021 11:00 - 12:30

Naar een nieuwe mens in een nieuwe wereld. Een zorgzaam denken.

Een zorgzaam denken

Openingsreflectie. 
Prof. dr. Marlies De Munck.

Prof. Dr. Marlies De Munck is filosoof, docent en essayist. Zij verzorgt telkens inleidende reflecties bij de drie duolezingen van het derde deel: Naar een nieuwe mens in een nieuwe wereld.

Eerste deel: Pleidooi voor een gepaste waardering van het lichaam. 
Dr. Greg Houwer. 

“Als we via het ritme van ons wandelen of fietsen een nauwe relatie kunnen laten ontstaan tussen onze uiterlijke en innerlijke omgeving dan betekent dat dat reizen nieuwe paden in onszelf ontsluit, dat wil zeggen: onvermoede manieren om onszelf te ervaren.”

Greg Houwer (1980) is handelsingenieur, filosoof en muzikant. doctoreerde over persoonsidentiteit en zelfbewustzijn. Doceert filosofie aan hogescholen. Publiceerde over identiteit (ik, mezelf en wij), over Franz Kafka (Into the white: Kafka and his metamorphoses) en enkele romans.

Tweede deel: Denken in relatie. 
Prof. Dr. Katrien Schaubroeck.

“In de ik-jij-relatie, die voorafgaat aan elk individueel bewustzijn, staan ik en jij in direct contact, via een wijde weg die onze zielen zo dicht bij elkaar brengt dat de ene niet meer van de andere te scheiden is.”

Katrien Schaubroeck (1980) is filosoof en hoofddocent aan de Universiteit Antwerpen. Onderzoekt existentiële en ethische vragen, meet focus op liefde, autisme en impliciete bias. Publiceerde in 2020 Iris Murdoch. Een filosofie van de liefde en een bundel over Before-films van Richard Linklater.

Te bekijken en te herbekijken vanaf zondag 21 maart 2021 om 11 uur via:  www.hetzoekendhert.be.

Vrije bijdrage via het rekeningnummer BE32 0015 8917 0602 (GEBABEBB). Graag met vermelding: ‘Onze toekomst herdenken, ik doe mee’. Een vraag of een reactie? Klik hier.