28 jan 2021 20:00

Café Masereel: klimaatrechtvaardigheid

Een doortastend klimaatbeleid en sociale rechtvaardigheid kunnen niet zonder elkaar.  We gaan er graag over in gesprek met Julie Van Houtryve, zij staat in voor de dagelijkse coördinatie van de Klimaatcoalitie. En met Maïka De Keyzer, milieuhistoricus, docent aan de onderzoekseenheid geschiedenis KULeuven, haar onderzoek spitst zich toe op het grensgebied van de economische, sociale en ecologische geschiedenis van de pre-moderne periode, ze schreef onder meer een bijdrage in het boek ‘Klimaat en sociale rechtvaardigheid’ : ‘Vanuit historische invalshoek kijken naar klimaatrechtvaardige toekomst

Klimaatdichter Jan Ducheyne zorgt voor een poëtisch intermezzo.