14 nov 2022 19:30

Nulde, eerste en rode lijnen: waarom en hoe organiseren we de zorg?

Meer informatie volgt.

Spreker:
Josefien Van Olmen (UAntwerpen) Is tenure track professor met als aandachtsgebied kwaliteit van geïntegreerde Zorg. Haar onderzoeksexpertise past binnen gezondheidszorgsystemen en organisatie van zorg.

Hierbinnen werkt ze vooral op 3 thema’s:
1) methodes voor de analyse van gezondheidszorgsystemen.
2) organisatie van zorg en ondersteuning van mensen met chronische aandoeningen.
3) digitale ondersteuning en extramurale steun.