18 okt 2021 19:30

Naar een betere diagnose van patiënten met bewustzijnsstoornissen.

Over gedragsevaluatie en neurale beeldvorming.

Met Studium Generale gaan we verder waar andere stoppen. Bij elke lezing geeft een specialist een toegankelijke uiteenzetting over een deelaspect van het globale thema.

De wetenschap en gezondheidszorg zoeken naar de beste diagnose, behandeling en prognose voor patiënten met bewustzijnsstoornissen na een periode van coma. Deze patiënten openen hun ogen na een periode van coma, maar blijven onbewust of vermindert bewust voor een periode van weken, maanden of zelfs jaren. De verschillende gedrags en neurale beeldvormingstechnieken die bestaan voor de diagnose van patiënten met bewustzijnsstoornissen zullen aan bod komen. Een juiste diagnose is belangrijk voor pogingen tot het vinden curatieve behandelingen en voor de prognose van de patiënt.

Ondanks de verschillende grote vooruitgangen die de laatste jaren zijn geboekt, blijven er veel uitdagingen aangaande bewustzijnstesten in het algemeen, maar zeker ook voor de zorg van patiënten met bewustzijnsstoornissen. Als laatste zullen een aantal ethische kwesties rondom de zorg voor deze patiënten worden belicht.

Jitka Annen.
Dr. Jitka Annen is post-doctoraal onderzoeker bij de GIGA-onderzoekseenheid Bewustzijn. Voordat zij haar doctoraal behaalde aan de Coma Science Group (ULiège), studeerde zij Psychobiologie (BSc) en Biomedische Wetenschappen (MSc) aan de Universiteit van Amsterdam. Haar multidisciplinaire werk heeft tot doel de relatie tussen hersenstructuur en -functie in gezonde en pathologische toestanden te bestuderen.

In samenwerking met onder andere de Universiteit Antwerpen onderzoekt zij structurele en functionele veranderingen in de hersenen na langdurige blootstelling aan microzwaartekracht. In dit ESA project worden pre- en post-missie structurele en functionele MRI scans van kosmonauten vergeleken.

Verder is zij geïnteresseerd in het bestuderen van de veranderde hersenstructuur en -functie bij patiënten met ernstig verworven hersenletsel. Zij streeft naar objectieve neuro-imaging metingen, specifiek afgeleid van T1-gewogen structurele MRI en EEG om de klinische diagnose aan te vullen bij post-comateuze patiënten met bewustzijnsstoornissen. Ten tweede combineert haar onderzoek verschillende neuroimaging technieken om de relatie tussen hersenstructuur en -functie in gezonde en personen met hersenschade te bestuderen, wat kan bijdragen aan ons begrip van hoe de hersenen bewustzijn en cognitie tot stand brengen.