17 jul 2021 - 25 jun 2021

Maskers af

“MASKERS AF”

is de rode draad voor de 32ste editie van de Gentse Feesten Debatten.

Vele keren in het voorbije jaar hebben we meegemaakt dat het systeem zichzelf ontmaskert: op ecologisch niveau met haarden van vervuiling, op sociaal niveau door de schrijnende ongelijkheid. Het open en vrije gesprek wordt belemmerd door een cultuur van “halve waarheden” en stigmatiseren van de discussiepartner. Daarnaast worden de meest onredelijke argumenten gebruikt om wie anders is te discrimineren en uit te sluiten. De Gentse Feesten Debatten (GFD) brengen al meer dan dertig jaar een kritische kijk op wat gebeurt in de samenleving. De GFD willen deze maatschappelijke kritiek een gefundeerd karakter geven. De GFD bieden feiten en argumenten, waar mee het publiek aan de slag kan. In tijden van “fake news” is dit een meerwaarde.

Het zijn geen debatten als vele andere in de media. Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen duidelijke uitleg van standpunten enerzijds en tijdige tussenkomsten anderzijds. Het team dat zorgt voor de inhoud en het modereren van de debatten bestaat uit: Eric Goeman Jan Dumolyn, An De Bisschop, Sofia Lamouchi, Pascal Debruyne, Charlotte De Kock, Karim Zahidi, Rik Vancoillie. Voor elk thema werden kwalitatieve panels samengesteld.

Ook dit jaar werken we nog eens zonder publiek in de zaal. De omstandigheden maken dat dit niet anders kan worden georganiseerd. Vanaf volgend jaar hopen we dat de debatten ook weer een contactmoment kunnen zijn zowel voor de sprekers als voor het publiek. Er wordt zoals verleden jaar gewerkt met professionele streaming, die rechtstreeks en ook later kan worden bekeken.

Om niets te missen ga naar onze website: www.gentsefeestendebatten.be

Daar vind je het volledige programma van zaterdag 17 juli tot en met zondag 25 juli.

Je ziet er ook alle aanwijzingen om de streaming te volgen die start vanaf 14 uur.

#WeZullenDoorgaan

#GentseFeestenDebatten

Programma:

Zaterdag 17 juli

Voorbij de pandemie:

Komt er een andere (betere ?) wereld of gaat de neoliberale globalisering onverdroten verder ? (business as usual….).

Moderator:

Eric Goeman (sociaal activist – initiatiefnemer Gentse Feesten Debatten)

Eerste panel:

Ewald Engelen (hoogleraar financiële geografie UVA), Francine Mestrum (doctor in de sociale wetenschappen, voorzitter Global Social Justice), Nick Meynen (geograaf, journalist, activist en auteur), Lieven De Cauter (cultuurfilosoof KUL), Tine Hens (historica, journaliste en auteur), Anne Van Lancker (voorzitter Decenniumdoelen).

Tweede panel:

Ewald Engelen (hoogleraar financiële geografie UVA), Marleen Temmerman (emeritus-professor UGent), Rik Pinxten (emeritus-hoogleraar in de antropologie UGent), Angeline Van Den Rijse (Voorzitter AC-ABVV Oost-Vlaanderen), Karl van den Broeck (hoofdredacteur Apache), Meryem Kanmaz (woordvoerster en beleids- en inhoudelijk medewerkster FURIA), Koen Schoors (hoogleraar economie UGent).

 

Deze pandemische crisis biedt ons vele lessen, stellen VN-kopstukken Michelle Bachelet en Olivier De Schutter, en ook Guy Ryder, directeur-generaal van de Internationale Arbeidsorganisatie. ‘Een daarvan is dat voor een betere wederopbouw internationale solidariteit en een betere sociale bescherming voor iedereen nodig zijn. Als we dat negeren, bestaat de kans dat toekomstige generaties ook het lijden van vandaag zullen moeten doorstaan.’ Wordt dit een historisch kantelmoment, komt er een andere en betere post-pandemische wereld of gaan we terug naar het oude normaal, “business as usual” ? Wie het weet mag het zeggen.

 

Zondag 18 juli

Waarom zijn de witte tenen zo lang ? Racisme als structurele discriminatie.

Moderatoren:

An De Bisschop (docent kunstagogiek, School of Arts, Gent)

&

Sofia Lamouchi (politiek wetenschapper – vakbondsactivist)

Panel:

Pieter-Paul Verhaeghe (Professor Sociologie, VUB), Fanny Dhondt (Post-doctoraal onderzoeker CuDOS, UGent), Bilal Abbas (oprichter Masala, Gent), Paul Beloy (ex profvoetballer, RVFA Diversity Board), Astrid De Bruycker (Schepen Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Gent, Vooruit), Nina Henkens (algemeen coördinator Kif Kif), Deniz Agbaba (vakbondssecretaris BBTK, Voorzitster bij Groen Brussel).

 

 

De Black Life Matters beweging heeft een symbolische kracht die zich wereldwijd verspreidt. Meer en meer groeit de erkenning dat structurele discriminatie behoort tot de orde van de dag bijvoorbeeld in het onderwijs, in de huisvesting, in de sport, in de culturele wereld. Maar waarom is het zo moeilijk om racisme een halt toe te roepen en structurele veranderingen te bewerkstelligen ?

 

 

Maandag 19 juli

100 jaar Drugswet: Tijd voor verandering ?

Moderator:

Charlotte De Kock (onderzoeker UGent)

Panel:

Walter Van Steenbrugge (Advocaat), Jinnih Beels (Schepen, voormalig politiecommissaris), Steven De Smet (eerste hoofdcommissaris politie Gent), Cis Dewaele (Smart on Drugs, Steunpunt Mens en Samenleving), Jochen Schrooten (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs)

 

 

Dit jaar vieren we 100 jaar Drugswet. De tijd lijkt rijp voor verandering, of net niet? Gaan we in de toekomst anders om verschillende types middelen, en kunnen gezondheids- en veiligheidsperspectieven met elkaar verzoend worden in een nieuw drugbeleid?

 

 

Dinsdag 20 juli

Woedt er een cultuurstrijd in Vlaanderen ?

Moderator:

Jan Dumolyn (hoogleraar geschiedenis UGent)

Panel:

Dominique Willaert (artistiek leider Victoria De Luxe), Katia Segers (Vlaams parlementslid Vooruit), Eric Corijn (cultuursocioloog), Bart Caron (cultuurspecialist, Groen), Jamila Channouf (De Gentse Lente), Benno Barnard (auteur)

 

 

Het rommelt al een paar jaar in de culturele sector. Vanuit de linkerzijde hoort men dat de overheid met haar subsidiebeleid kritische stemmen en diversiteit wil beteugelen en nationalistische en identitaire doeleinden na te streven. Er kwamen acties vanuit de kunstensector. Rechts-conservatieven hebben het dan weer over ‘wereldvreemde kunstenaars’ en beschuldigen de cultuursector ervan ‘woke’ te zijn. In de VS spreekt men van een ‘cultuuroorlog’ tussen links en rechts maar wordt de soep ook hier even heet gegeten als ze soms wordt opgediend?

 

 

Woensdag 21 juli

Staat onze ouderenzorg in de uitverkoop ?”

(Waarom borrelen sociaal-darwinistische stromen op tijdens de pandemie ?)

Moderator:

Eric Goeman (sociaal activist – initiatiefnemer Gentse Feesten Debatten)

Panel:

Ann Peuteman (Knack journaliste en auteur van “Grijsgedraaid” en “Verplant”), Ann Demeulemeester (directeur Familiehulp), Mieke Vogels (nationaal voorzitter GroenPlus), Dries Goedertier (adviseur studiedienst ACOD); Dominique Verté (Prof. Sociale Gerontologie VUB), Anja Declercq (Projectleiding LUCAS; gewoon hoogleraar deeltijds KUL), Eric Vandepoele (secretaris BBTK-zorgsectoren).

 

 

Tijdens de eerste coronagolf zijn de mensenrechten van de bewoners van woonzorgcentra in ons land fundamenteel geschonden, concludeert Amnesty International in haar rapport. Ann Peuteman, auteur van “Verplant. Waarom het heerlijk wonen kan zijn in het woonzorgcentrum.” vertelt dat ze blij is met de toon van het rapport. Het personeel heeft opgevangen wat kon in een sector die al jarenlang onder-gefinancierd is en al jarenlang vanuit de samenleving heel weinig aandacht krijgt. Hoe organiseren we het ideale woonzorgcentrum ? Meer wijkgericht ? Toch inzetten op meer thuiszorg ? Terwijl duidelijk wordt dat ouderenzorg een winstmachine kan voor private spelers. De commercialisering van onze ouderenzorg past voor veel politici ook in het neoliberale “minder overheid” verhaal.

 

 

Donderdag 22 juli

Fake-news en complotgekte of legitieme kritiek: waar ligt de grens ?

Moderator:

Karim Zahidi (filosoof UGent, UAntwerpen)

Panel:

Marie Meeusen (auteur), Nathalie Van Raemdonck (Hannah Arendt-instituut), Thomas Decreus (journalist De WereldMorgen), Brecht Decoene (moraalfilosoof), Bert De Munck (historicus, UA).

 

 

De coronapandemie heeft geleid tot stevig maatschappelijk debat waarin fake-news en complottheorieën een groter wordende rol hebben gespeeld. Wat maakt complottheorieën zo aantrekkelijk ? Welke maatschappelijke condities zorgen er voor dat ze een ruime verspreiding kennen ? Hoe gevaarlijk is de populariteit van fake-news en complottheorieën voor de democratie? Waar ligt de grens tussen legitieme kritiek en complot-denken ?

 

 

Vrijdag 23 juli

De economie is van ons ! Welke verdeling en herverdeling ?

Moderator:

Rik Vancoillie (ex-coördinator vorming BBTK Federaal)

Panel:

Louise Hoon (denktank Minerva), Miranda Ulens (Ondervoorzitter ABVV Federaal), Francine Mestrum (doctor in de sociale wetenschappen, voorzitter Global Social Justice), Dries Goedertier (studiedienst ACOD – We Own It), Sarah Kuypers (Centrum voor Sociaal Beleid), Patrick Deboosere (Demograaf VUB).

 

 

De vele strijdperken, die door corona op de achtergrond waren beland, komen aan de oppervlakte: Sociale Zekerheid, Pensioenen, Fiscaliteit, Publieke Dienstverlening, Arbeidsmarkt, Verloning. De verdedigers van oud economisch denken willen nog steeds profijt als streefdoel. Het kapitalisme is niet in staat de ecologische en sociale problemen op te lossen. Tijd om de economie in handen te nemen; om democratische keuzes te maken en de  toekomst te tekenen ! De deskundigen en actoren die we aan het woord laten kunnen, elk op hun domein, duidelijke en concrete alternatieven bieden.

 

 

Zaterdag 24 juli

Het grote asiel en-migratiedebat. Geprangd tussen staat en stad.

Moderator:

Pascal Debruyne (lector / onderzoeker Odisee Hogeschool)

Panel:

Stephanie de Maesschalck (Huisarts WGC De Sleep, Gastprofessor diversiteit in gezondheidszorg), Didier Vanderslycken (Orbit VZW), Ellen Desmet (Professor, Asiel en Migratierecht, UGent), Nikhat Ina kiros (Erigent, Eritrese zelforganisatie), Rudy Coddens (Schepen van Sociale Zaken en Begroting, Stad Gent), Naima Charkaoui (Diensthoofd Studiedienst 11.11.11 en auteur “Manifest voor Open Grenzen”), Fourat Ben Chicka (Groen Senator, Raad van Europa) Rezwan Ullah (Ervaringsdeskundige en sociaal werker in spé).

 

 

Het asiel- en migratiedebat verzandt veelal in slogans en oneliners. Aangezien de taal de voorloper is van het beleid, zien we de laatste decennia een verrechtsing in het beleid. Meer wantrouwen, meer voorwaardelijkheid, meer drempels, meer hekken en muren die op allerlei manieren grenzen stellen aan mensen op bezoek naar internationale bescherming en een betere toekomst. We gaan in dit debat op zoek naar wat wel kan ! In de dynamiek tussen staat en stad, ontstaan heel wat praktijken die voorbij de politiek van het meest haalbare en mogelijke kijken. Dit gebeurt met collectieven en organisaties die strijden vanuit een mensenrechtenparadigma, in het streven om die mensenrechten uit te breiden.

 

 

Zondag 25 juli

Komen de jaren dertig terug ?

(De opmars van Nieuw Rechts in het tijdperk van het globale nationalisme)

Moderator:

Eric Goeman (sociaal activist – initiatiefnemer Gentse Feesten Debatten)

 

Panel:

Vincent Scheltiens (doctor in de geschiedenis; co-auteur met Bruno Verlaeckt van “Extreemrechts, de geschiedenis herhaalt zich niet – op dezelfde manier-”), Eric Corijn (cultuurfilosoof en socioloog, voorzitter Cosmopolis; stadsactivist), Els Keytsman (directeur UNIA), Anton Jäger (publicist en doctorandus aan de Universiteit van Cambridge. Historicus. Auteur van “Kleine anti-geschiedenis van het populisme), Caroline Copers (Algemeen secretaris Vlaams ABVV), Christophe Busch (directeur Hannah Arendt Instituut), Dyab Abou Jahjah (auteur, opiniemaker en columnist), Hind Fraihi (journaliste en co-auteur met Bas Bogaerts van “Achter het schild van extreemrechts”).

 

Extreemrechts is onmiskenbaar wereldwijd electoraal in opmars. Die stroming is mainstream geworden en wint aan legitimiteit en politieke invloed.

Vincent Scheltiens en Bruno Verlaeckt schreven een stand van zaken in “Extreemrechts, de geschiedenis herhaalt zich niet (op dezelfde manier)” De succesvolle extreemrechtse partijen maken gebruik van de “democratische ruimte” om naar de macht te dingen en hun stemmenwinst verleent hen ten onrechte een normalisering. Op die manier drukken ze ook op het politieke beleid zonder dat ze aan de macht zijn. Is er naast het cordon sanitaire een cordon médiatique noodzakelijk ? En welke strategieën tegen extreemrechts zijn nodig ?