12 feb 2022 10:30 - 11:30

lanceringsmoment: Actie voor kwaliteitsvolle zorg voor alle mensen met een beperking

Online lanceringsmoment.
In actie voor kwaliteitsvolle zorg voor alle mensen met een beperking.

Schrijf je in, dat kan via Ik doe mee 

In de startblokken! De werkgroep Zorg om Zorg maakt zich klaar voor een pittige actie begin 2022. Samen smijten we ons voor een toegankelijke, kwaliteitsvolle en menselijke zorg voor mensen met een beperking.

Kwaliteitsvolle zorg – dat is wat onze samenleving nodig heeft. Dat zeggen we sinds de start van Hart boven Hard in onze hartenwens ‘Samen rijk’. We lezen: Een rijke samenleving herken je aan de kwaliteit van haar zorg, onderwijs, cultuur, mobiliteit, sport, … Die rijkdom is van iedereen, verkoop ze niet uit aan private bedrijven!

Nu, met corona, worden de limieten van ons zorgsysteem dagelijks voor het voetlicht gehouden. Maar we lopen al langer aan tegen dat gebrek aan zorgaanbod en de poging om het te vermarkten. Voor hoeveel hulpvragen zijn er wachttijden? Voor hoeveel mensen is de drempel te hoog voor de zorg die ze nodig hebben? Hoeveel personeelsleden lopen tegen hun grenzen aan?

Naar aanleiding van de evaluatie van het nieuwe systeem van persoonsvolgende financiering in de gehandicaptenzorg, zoomden we in op deze sector. Duizenden mensen met een beperking worden geconfronteerd met immense wachtlijsten. Ze krijgen te horen: ‘Je hebt recht op zorg, maar we weten nog niet wanneer je deze zorg zal krijgen.’ Daarbovenop komen nog tal van besparingen. Zo werden bijvoorbeeld het uitgavenplafond en het budget voor zakgeld afgeschaft, wat de mogelijkheden tot participatie en inclusie in de samenleving ondermijnt. De mensen uit de omgeving die ondertussen de zorg blijven opnemen voor hun kind, partner of familielid, zijn uitgeput door de uitzichtloosheid van de situatie. De zorgverleners moeten met minder mensen en middelen dezelfde kwaliteit van zorg proberen bieden. De huidige gang van zaken in de gehandicaptenzorg staat mijlenver af van wat volgens ons toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg is. Zorg is nabijheid, aandacht en kwaliteit. We zien hier ook wat er gebeurt als zorg gereduceerd wordt tot geld om je mee aan te melden op een markt van de zorg.

De werkgroep Zorg om Zorg smeerde de benen al in en is klaar voor de strijd. We plannen een heuse actieweek van 7 tot 12 maart. We willen deze schrijnende situatie en het alternatief dat wij voorstaan op de publieke en politiek agenda zetten. Wat staat er te gebeuren? Via een brede bevraging in voorjaar 2021 verzamelden we heel wat getuigenissen over de impact van het huidige beleid. Elke dag van de actieweek zullen we quotes verspreiden via sociale media. We nodigen uit om deze te delen en erop te reageren met eigen ervaringen, om zo de boodschap te versterken en aan te vullen. Op 15 maart willen we een nota met de knelpunten en onze voorstellen voor verandering afgeven aan politici en het bevoegde agentschap, aangevuld met deze getuigenissen.

Wat kan jij doen?
• De actie mee bekend maken via flyer, affiche of mail
• Helpen om de actie in de media te krijgen
• Helpen bij praktische zaken zoals verzending en verspreiding van materiaal
• Tijdens de actieweek van 7 tot 12 maart de getuigenissen op sociale media delen
• Je eigen ervaring als zorgvrager, mantelzorger of zorgverlener delen, of mensen in je omgeving aanspreken om dat te doen
Kom op dinsdag 15 maart naar Brussel. Dan willen we onze nota en de reacties in de actieweek, afgeven aan het Vlaamse Parlement en aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Inschrijven: Ik doe mee

Organisatie: Hart boven Hard met ondersteuning van Masereelfonds Antwerpen & Brussel, en vele andere.