25 mei 2021 20:00 - 21:30

Klimaat en sociale rechtvaardigheid

Kan de discussie rond het klimaat een aangrijpingspunt zijn om een betere wereld vorm te geven, en zo een “klimaatdroom” tot stand te brengen in plaats van de “klimaatnachtmerrie” van hittegolven, hongersnoden, overstromingen, watertekorten en andere rampen? Tijdens deze Laatste Dinsdag beantwoordt Sacha Dierckx deze en andere vragen.

“Een transitie die de ongelijkheid vergroot, moet worden vermeden. Daarvoor kijken we naar de overheid. Tot op heden hebben de marktkrachten nog nooit een oplossing geboden voor groeiende ongelijkheid en armoede.”

Hoe kunnen we een doortastend klimaatbeleid verzoenen met een sociale transitie? Welke ongelijkheden spelen een fundamentele rol in het klimaatdebat? Kan de discussie rond het klimaat een aangrijpingspunt zijn om een betere wereld vorm te geven, en zo een “klimaatdroom” tot stand te brengen in plaats van de “klimaatnachtmerrie” van hittegolven, hongersnoden, overstromingen, watertekorten en andere rampen? Tijdens deze Laatste Dinsdag beantwoordt Sacha Dierckx, redacteur van het boek Klimaat en sociale rechtvaardigheid en lid van denktank Minerva, deze en andere vragen.

Sacha Dierckx is voormalig medewerker Denktank Minerva en sinds 2021 economisch adviseur federaal ABVV.

No planet B