05 dec 2022 19:30

Duolezing: Virale opinies over vaccinatie en strategische communicatie over COVID-19 vaccins

Virale opinies over vaccinatie. Monitoring van sociale media met taaltechnologie.

Lezing door Walter Daelemans

Sociale media als Twitter zijn een interessante bron van informatie over wat mensen denken en voelen over een onderwerp. In de taaltechnologie, een onderdeel van de Artificiële Intelligentie, worden technieken ontwikkeld die toelaten om tekst, onder meer tweets, automatisch te analyseren.

Dat gebeurt zowel op hun inhoud (het wie, wat, waar, wanneer), hun sentiment (positief, negatief, neutraal), als op de emotie die wordt uitgedrukt (boos, ongelukkig, hoopvol, …). Het is zelfs mogelijk om de demografie (leeftijd, sekse, opleidingsniveau) en psychologische toestand (persoonlijkheid) van iemand te “schatten” op basis van de tweets die ze produceren.

In deze lezing geef Walter een voorbeeld van hoe we deze technieken hebben toegepast op de analyse van de ‘vox pop’ over vaccinatie tijdens de pandemie in Nederlandstalige tweets. Onze resultaten waren een mooie illustratie van de vooruitgang die recent is gemaakt in de accuraatheid en mogelijkheden van automatische analyse van sociale media. We besteden ook voldoende aandacht aan de valkuilen en de beperkingen bij dit soort analyses.

Walter Daelemans

Walter Daelemans (CLiPS, Universiteit Antwerpen) is professor computertaalkunde aan de Universiteit Antwerpen en doet onderzoek naar Artificiële Intelligentie methodes voor de automatische analyse van taal. Zijn onderwijs gebeurt vooral in de context van de internationale master “Digital Text Analysis”. Hij is woordvoerder van de CLiPS (Computational Linguistics, Psycholinguistics and Sociolinguistics) onderzoeksgroep en van de UAntwerpen kernfaciliteit TEXTUA (Antwerp Text Mining Center) en is mede-oprichter van de spin-off bedrijven textkernel.nl en textgain.be.

 

Vaccines won’t save us, getting vaccinated does! Strategische communicatie over COVID-19 vaccins

Lezing door Karolien Poels.

Laat je vaccineren. Dat was de kernboodschap van de COVID-19 vaccinatiecampagne. Hoe en wanneer werkt deze boodschap? En hoe komt deze over bij mensen die nog vragen en twijfels hebben wij de COVID-19 vaccins? In deze lezing schets ik COVID-19 vaccintwijfel en -wantrouwen en ga ik na hoe strategische communicatie rekening kan houden met de kritische houding van burgers. Karolien staat ook stil bij de rol van de overheid, de media en wetenschappelijke experten hierbij. Tot slot, ga ik na wat we op communicatievlak geleerd hebben van de voorbije COVID-19 vaccinatiecampagnes.

Karolien Poels.

Karolien Poels is hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Ze doceert strategische communicatie en persuasieve technologie aan het departement communicatiewetenschappen en bestudeert de rol van technologie bij gedragsbeïnvloeding en -verandering. Daarbij heeft ze bijzondere aandacht voor de rol van emoties in communicatie.