27 feb 2021 19:30

Kan de Europese Green Deal het klimaat redden?

Met de afkondiging van de Green Deal heeft de EU de ambitie om van Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken. De groene transitie is in de eerste plaats een agenda voor ‘regeneratieve’ groei’ op vlak van circulaire economie, voedselproductie, mobiliteit, bouw- en renovatie,…Maar is het wel een haalbare kaart om verder te groeien om te bloeien? En wie zal dat betalen?

In deze online lezing (webinar) geeft prof. Pieter Leroy een kritisch inzicht in de ambities en de slaagkansen van de Europese Green Deal. Pieter Leroy was tot de zomer  2019 hoogleraar Milieu&Beleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en 20 jaar lang voorzitter van de stuurgroep Milieurapport Vlaanderen (MIRA)