11 Mar 2021 20:00

Inclusie: Onderwijs in een gekleurde samenleving

Segregatie, stereotypen, vooroordelen, lage verwachtingen, discriminatie en racisme zijn een aantal structurele uitdagingen waar de etnische diversiteit in het onderwijs mee te maken krijgt.

Professor Orhan Ahirdag onderzoekt hoe de huidige onderswijsstructuur slachtoffers maakt van leerlingen met een migratieachtergrond en bekijkt daarnaast ook de rol van de socio-economische aspecten, beleidsmakers en instituties.

Schrijf je snel in. Orhan geeft je graag tips om dit “ rad van ongelijkheid” in het onderwijs te keren.

Deelname is gratis.

Organisatie: Masereelfonds, ACV, Peperfabriek, Hart boven Hard.