29 dec 2021 19:30

Het leven en werk van Frans Masereel

In 1969 reist de Brugse dichter, Neruda-vertaler en toenmalige KP-verantwoordelijke Mark Braet naar Avignon om Frans Masereel te ontmoeten. Hij vraagt de kunstenaar of hij zijn naam wil geven aan een nieuwe socio-culturele vereniging. Masereel antwoordt dat hij ontroerd is door de vraag en stemt toe. In 1971 wordt het Masereelfonds officieel opgericht. Enkele maanden later, op 3 januari 1972, overlijdt de wereldberoemde naamgever.
De houtsnede is het medium bij uitstek waarmee Masereel zijn ideeën en bevragende blik over een groot deel van de twintigste eeuw heeft laten schijnen. Zijn leven lang zal hij zich een militant tonen in zijn werk.
Vandaag kunnen wij zijn houtsneden misschien ook benaderen vanuit de revolutionaire bewegingen en politieke stromingen die de twintigste eeuw hebben beïnvloed en veranderd.
Zijn hele leven wordt bepaald door zijn pacifisme en sociale bewogenheid dat hij op schitterende wijze uit met zijn artistiek talent.
Het webinar wordt gegeven door André Van de Vyver,
De enige Groene burgemeester van de door chemiereus 3M geteisterde gemeente Zwijndrecht heeft zich verdiept in de kunstgeschiedenis met de nadruk op het Interbellum.
André is een verwoed verzamelaar van het werk van en de publicaties over Frans Masereel en de Duitse linkse uitgeverij Malik.
Hij heeft voor het Masereelfonds reeds meerdere spreekbeurten over Frans Masereel verzorgd.
De link die je krijgt kan je ook gebruiken om het Webinar op een latere datum te herbekijken.

Organisatie: Marxistische Universiteit en Masereelfonds Antwerpen.