17 apr 2021 13:00

Geeft de natuur ons een signaal?

Zowel de opwarming van de aarde als de globale pandemie waarmee we nu worden geconfronteerd, vormen als het ware een ‘signaal van de natuur’, aldus sommige commentatoren.

Daarmee lijkt bedoeld te worden dat er een zeker evenwicht is verstoord in de omgang van de mensheid met haar natuurlijke omgeving en dat het steeds duidelijker wordt dat de gevolgen daarvan verstrekkend zijn.

Critici van dit standpunt betogen dat dit een metafysische of zelfs religieuze visie is – ‘de natuur’ heeft ons helemaal niets te vertellen – maar vanuit ecologisch, economisch – en sinds Covid-19 ook vanuit een medisch standpunt – kan misschien worden geargumenteerd dat onze geglobaliseerde economie en de logica van de bestaande machtsstructuren grondig herzien moeten worden om de mensheid voor rampen te behoeden. Een interdisciplinair panel buigt zich over de verschillende facetten van dit vraagstuk.

Panelgesprek met: Erika Vlieghe (diensthoofd infectieziekten UZ Antwerpen), Maarten Boudry (wetenschapsfilosoof), Mahsa Shabani (docent privacyrecht), Bert De Munck (gewoon hoogleraar) en Heidi Mertes (professor medische ethiek). Moderator:  Jan Dumolyn (historicus)