29 sep 2021 19:30

Excellentie en gelijke kansen in het onderwijs

De Vlaamse minister van Onderwijs, Ben Weyts, bewijst veel lippendienst aan de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs. Het Franstalig onderwijs kent zijn “Pacte d’Excellence”. Aan mooie intenties rond een excellent onderwijs is er geen gebrek.

In werkelijkheid produceert ons onderwijs veel analfabeten: op het einde van het leerplichtonderwijs ontberen veel leerlingen de maatschappelijk relevante kennis om de wereld te begrijpen, zijn de meesten technische analfabeten en bij sommigen ontbreekt de basisgeletterdheid.

Bijna nergens in Europa zijn de schoolresultaten zo sterk bepaald door sociale afkomst als in ons land? Wat hebben het Vlaams en Franstalig onderwijs (na 30 jaar communautarisering) gemeenschappelijk dat ze kampioen “sociale ongelijkheid” zijn?

De lerarenorganisatie Oproep voor een democratische school (Ovds) heeft een manifest opgesteld dat een ambitieus veelzijdig onderwijs voor alle leerlingen beoogt. Excellentie en gelijke kansen kunnen wel degelijk samen gaan. Maar daarvoor is een ander onderwijsbeleid nodig.

Lesgever: Tino Delabie (il est dans la base de données).

In 2022 is onderwijs het hoofdthema bij het Masereelfonds. Deze Webinar is hiervoor de aanzet.

Inschrijven: Excellentie en gelijke kansen in het onderwijs – Université marxiste

Organisatie: Marxistische Universiteit en Masereelfonds Antwerpen.