09 feb 2023 20:00

Een rechtvaardige fiscale hervorming? U kunt het mee uitdenken

De Vivaldi-regering werkt aan een bredere fiscale hervorming met onder meer een eerlijk evenwicht in de behandeling van arbeids- en vermogensinkomsten als doel. Wordt dit een gemiste kans? En waarom ? En wat zou er echt moeten gebeuren om onder meer dit doel te realiseren?

Onze gasten zijn Christophe Heyndrickx, Kevin Spiritus en Wim Van Lancker. We krijgen dus een selectie van experten die hun inzichten en brede ervaring delen zodat u scherp en geïnspireerd aan het debat kan deelnemen. We passen immers de Preferendum-methodiek van David Van Reybrouck toe en gaan daarvoor in actieve interactie met u met als bedoeling uw voorkeuren te leren kennen over diverse thema’s.

Ben Eersels, coördinator van de beweging G1000 coördineert dit terwijl Lieven Denys het geheel modereert. Een unieke gelegenheid om meer te weten te komen over dit zo belangrijk debat voor de toekomst teneinde stappen te zetten om de groeiende ongelijkheid te doen afnemen.