16 mei 2021 11:00 - 12:30

Een kunstzinnig denken.

Naar een nieuwe mens in een nieuwe wereld.
Een kunstzinnig denken.

Openingsreflectie:
Prof. Marlies De Munck.

Prof. Dr. Marlies De Munck is filosoof, docent en essayist. Zij verzorgt telkens inleidende reflecties bij de drie duolezingen van het derde deel: Naar een nieuwe mens in een nieuwe wereld.

Eerste deel: “Kunst en design voor een toekomst na de Apocalyps.”
Carmen Van Bruggen.

“De multidisciplinaire aanpak waarbij het denken over een betere wereld gecombineerd wordt met wetenschap en design is veelbelovend. Daarbij hoort ook de verbeelding van de verontwaardiging over onze tijd vol wijdvertakte rampen.”

Carmen van Bruggen (1992) studeerde Kunsten, Cultuur en Media, Filosofie en Literatuur, alsook Cultuurwetenschappen aan de RU Groningen. Docent filosofie, kunst- en designtheorie aan de IE University in Madrid. Publiceerde Academische vrijheid. Geschiedenis en actualiteit (2020).

Tweede deel: “Lang leve de kunstenaar.”
Helena Cazaerck.

“Wie erin slaagt het leven waarachtig te affirmeren, ziet elke ervaring als een geschenk van het universum, een doos vol vrijheid die de mogelijkheid geeft om te creëren, om te worden wie je bent.”

Helena Cazaerck (1995) studeerde journalistiek en recent wijsbegeerte. Heeft nu het gevoel dat ze minder weet dan ooit. Ervaart sterk dat het leven uit zijn kader aan het groeien is “zoals het dat steeds doet”. Ze blijft zoekende. Intussen zit ze graag in de zon en maakt ze liedjes.

Te bekijken en te herbekijken vanaf zondag 16 mei 2021 om 11 uur via:  www.hetzoekendhert.be.

Vrije bijdrage via het rekeningnummer BE32 0015 8917 0602 (GEBABEBB). Graag met vermelding: ‘Onze toekomst herdenken, ik doe mee’.

Een vraag of een reactie? Klik hier.